Sveriges Mediebyråer

Integritetspolicy

Introduktion
Våra hemsidebesökares integritet är viktig för oss, och vi är fast beslutna om att skydda den.
Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data när du besökersverigesmediebyraer.se

Insamling av personlig data
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas.

 • information om dina besök på och din användning av vår hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
 • information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.
 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.
 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster tex Mediebyråbarometern.
 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 • information som har att göra med vad du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, din e-postadress och dina kreditkortsuppgifter.
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på för vilket/vilka ändamål du är i kontakt med oss. Vi behandlar inte dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är angivet i denna integritetspolicy.

Utlämning av personlig data
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer. Personlig information som är nödvändig för de syften som anges i denna policy.

Till dig som medlem/medlemsrepresentant
När medlem väljer att ingå avtal om medlemskap i Sveriges Mediebyråer samlar vi in vissa personuppgifter om de medlemsrepresentanter som är knutna till medlemmen och behandlar dessa på olika sätt.

Vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund
Som medlemsrepresentant för medlem i Sveriges Mediebyråer behandlas dina uppgifter för de ändamål som är nödvändiga för att administrera medlemsförhållandet och för att Sveriges Mediebyråer ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som medlemsrepresentant och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med det ingångna avtalet om medlemskap.

De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentant som personnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer och korrespondens anknutet till medlemskapet samt faktura/betalningsinformation.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera medlemskapet och fullgöra våra åtaganden, enligt avtalet om medlemskap i Sveriges Mediebyråer, sker med stöd av den lagliga grunden fullgörande av avtal, samtycke eller efter en intresseavvägning genomförd av Sveriges Mediebyråer.

Personuppgifterna behandlas och lagras under medlemskapet och så länge du är medlemsrepresentant. Om medlemskap avslutas kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas under viss tid. Detta för att säkerställa att Sveriges Mediebyråer fullgjort sina avtalsenliga förpliktelser.

Till dig som anmäler dig till våra evenemang, seminarier/webinar
När du anmäler dig till våra evenemang, seminarier/webinars eller utbildningar som vi arrangerar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna fullgöra våra åtaganden.

Vilka personuppgifter som behandlas och laglig grund
De kategorier av personuppgifter som samlas in och behandlas är företagsnamn och kontaktuppgifter till medlemsrepresentanter som personnamn, företagsadress, e-postadress, och telefonnummer samt betalningsinformation och ev. kostpreferens.

De behandlingar som kommer att utföras är bokning, bekräftelse, kommunikation, utvärdering och administration för ev. fakturering samt kommunikation avseende kommande evenemang.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att kunna administrera aktiviteten grundas på det avtal eller det avtalsförhållande som uppstår vid den anmälan/beställning som medlemmen gör hos Sveriges Mediebyråer och den lagliga grunden är fullgörande av avtal.

Personuppgifterna som sker för att kunna administrera aktiviteten behandlas och lagras under deltagandet och fram till dess är avslutat samt en tid därefter t ex för att genomföra utvärderingar och skicka ut material m.m.

Till dig som är webplatsbesökare och användare av våra sociala medier
Den personuppgiftsbehandling som sker på vår webbplats sker med stöd av den lagliga grunden intresseavvägning.

Delande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs ilag och annan förordning. Personuppgifter kan även, där det är nödvändigt, delas med eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster. De behandlar personuppgifterna i egenskap av ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av Sveriges Mediebyråer. Denna överföring sker för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden samt erbjuda våra tjänster. Vi har ingått personuppgiftsbiträdeavtal med företagen/leverantörerna för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med våra instruktioner och i den omfattning som krävs för de angivna ändamålen.

Dina rättigheter
Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter Sveriges Mediebyråer behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
 • Göra invändningar mot vissa typer av behandling. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke och/eller avböja direktmarknadsföring samt invända mot behandling som sker med den lagliga grunden intresseavvägning.
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Sveriges Mediebyråer inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund såsom t. ex för bokföring eller skattelagstiftning etc;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Sveriges Mediebyråer på info@sverigesmediebyraer.se.

Tillsyn och klagomål
Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter och vill framföra klagomål om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på info@sverigesmediebyraer.se.

Vi kan behöva göra ändringar och uppdateringar i denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid att ta del av på vår webbplats.

Våra kontaktuppgifter:
Sveriges Mediebyråer
Olof Palmes gata 11, våning 7

111 37 Stockholm
info@sverigesmediebyraer.se

Denna integritetspolicy reviderades senast 202305-01