OpusEtt

OpusEtt är en mediebyrå som står på tre ben

 • Mediestrategi, medierådgivning och förmedling.
 • Webbutveckling
 • Reklamproduktion

På OpusEtt är vi mycket angelägna om att nå rätt människor, på rätt sätt och i rätt media. För att åstadkomma det måste man ha en djupare insikt i sin målgrupp. Vi arbetar efter affärsstrategin ”med insikt som ledstjärna”. Det betyder att utgå från människors faktiska behov och konsumtionsmönster, oavsett om det gäller media eller andra varumärken.

Varför heter vi OpusEtt?

I marknadsföringssammanhang talar man ibland om orkestrering vid samordnandet av alla olika komponenter i marknadskommunikationen.

Vi arbetar med marknadskommunikation. De olika formerna för ett företag att möta omvärlden/möta sin målgrupp, kan kallas instrument. Det finns faktiskt en logik i att kalla de olika medieformerna för instrument och det är mediestrategens eller projektledarens roll att få instrumenten att agera i samklang.

Det är tyvärr inte helt ovanligt att marknadskommunikation är ”spretig”. Företag använder olika argument, olika grafiska profiler och koordinerar alla aktiviteter illa. Vi arbetar alltid för att få kunden att lyfta blicken och se en helhet. Det är då vi förklarar att all kommunikation måste spela på samma melodi men med olika kraft och med olika roller för att få fram rätt klang. Totalt sett måste harmoni uppstå för att kommunikationen skall bli så optimal som möjligt. Man kan säga att vår medierådgivare eller projektledare är en slags dirigent!

Kärnvärden

Vår företagskultur skall präglas av våra tre kärnvärden: laganda, passion och resultat.

 • Laganda: Vi agerar som medspelare internt och tillsammans med kunder och samarbetspartners och åstadkommer gemensamt förbättringar.
 • Passion: Vi agerar med ett brinnande engagemang och utifrån en stark övertygelse om att förbättra och utveckla, alltid med kundens, samarbetspartnerns och varandras bästa för ögonen.
 • Resultat: Kunder och samarbetspartners skall starkt uppleva att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga och konkreta värden för dem.

 

Viktiga frågor

Redan på 30-talet ställde reklamlegendaren Sven O Blomquist upp fem viktiga frågor för kunden att ta ställning till innan något gjordes. Varför? Var? När? Till vem? Hur? De är lika aktuella idag.

Vi brukar börja med målgruppen. Vem ska budskapet rikta sig till? Fråga dina medarbetare och du får ofta olika svar. Och om det råder olika meningar om målgruppsdefinitionen, hur skall du då kunna genomföra relevant marknadskommunikation i en medievärld som är extremt fragmenterad? Människor konsumerar dessutom allt oftare flera medier samtidigt och trogenheten till medierna har minskat markant. Genom att ha denna insikt kan man kombinera medier på ett effektivt sätt.

Hur ser konsumenternas köpvanor ut? Hur når vi dem? För att säkerställa att vi kommunicerar med rätt personer vid rätt tillfälle och i rätt medier använder vi på OpusEtt vår erfarenhet av målgruppssegmentering och ett nära samarbete med TNS Sifo.

Det är också viktigt att sätta relevanta mål för din kampanj. Utan mål vet du inte om du fått effektiv återbäring på genomförda investeringar, eller ”return on investment” som man brukar säga.

Som ingressen antyder finns viktiga frågor. Låt oss bena ut dem hos oss på OpusEtt. Det blir en intressant workshop!

Vad gör OpusEtts medierådgivare?

OpusEtt har ett fullserviceutbud inom medierådgivning och förmedling.

 • Målgruppsanalys och fokusgrupper
 • Mediestrategi- och rådgivning med fokus på dagspress, tidskrifter, tv, radio, bio, Internet, mobilt, utomhusreklam och DR.
 • Förmedling av samtliga reklambärande medier
 • Egen digital annonsdistribution med teknisk kontroll

Strategisk medierådgivning

Strategisk medierådgivning är att utifrån ditt budskap och ekonomiska resurser välja rätt huvudmedia. Olika huvudmedier lämpar sig bättre eller sämre för olika typer av budskap. Ett ”huvudmedia” är t ex internet, dagspress, tidskrifter, tv, radio, utomhusreklam, direktreklam osv.

Viktiga frågor är bl a: Hur stor bör en mediebudget vara för att få effekt? Vilka målgrupper bör du prioritera för att kunna uppnå dina mål?

Valet av medietyp är en viktig fråga då människor, medvetet eller omedvetet, konsumerar flera media samtidigt. Dessutom konsumerar man medierna på olika sätt. Mediernas egenskaper gör dem också olika lämpade för olika typer av budskap. Vissa medietyper lämpar sig väl för komplicerade och rationella budskap, andra typer lämpar sig för känslomässiga budskap. Vissa medietyper bygger varumärke på ett bra sätt, andra inte. Det är kombinationen av medietyper som är strategiskt viktigt för att uppnå effekt.

Taktisk medierådgivning

Taktisk medierådgivning är att välja bestämda titlar/kanaler som din målgrupp konsumerar extra mycket.

Gösta Ekman skulle i Hasse & Tage-revyn ”Lådan” behövt en bättre taktisk medierådgivare när han stod i valet mellan Aftonbladet och Expressen. Tage Danielsson hade bra tålamod med sin kund men gav inte tydliga råd. Arbetar du med marknadskommunikation behöver du en rådgivare som tar ställning och ger tydliga och motiverade råd. Dessutom måste rådgivaren vara erfaren och kunnig. På OpusEtt är vi det.

Det är mer eller mindre fullständigt ointressant att välja media utifrån hur hög rabatt en säljare erbjudit. Tänk först målgruppen! Är det sannolikt att en rimlig andel av detta mediums konsumenter verkligen ingår i min målgrupp. Och en sak till: ”alla” är inte din målgrupp.

Sedan måste man fråga sig hur många gånger måste jag visa mitt budskap för min målgrupp för att de skall ”köpa” vad jag säger? Det är olika beroende på vad som tillhandahålls. Man får inte glömma att alla människor möts av ett oerhört tryck av budskap varje dag och har vi som människor inte förmågan att automatiskt sålla bort ovidkommande brus skulle vi drabbas av utmattning snabbt. Vad vi gör är att öka din träffsäkerhet.

Förhandling

Vad är rätt pris för en helsida eller en banner? Det är en sannerligen relevant fråga och vi kan nu helt klarlägga att det inte finns någon som helst logik i mediernas prissättning. Prissättning är mest en fråga om tillgång och efterfrågan. I synnerhet inom området press är prissättningen inte heller kopplat till hur många människor man faktiskt når utan mer en fråga om hur mycket pengar mediet vill ha. Prislistorna borde byta namn till budstart.

Förhandlingsresultat är naturligtvis viktigt för oss och våra kunder. OpusEtt har lång erfarenhet av att pressa priser. Vi vågar faktiskt säga att våra kunder generellt är mycket nöjda med våra resultat. Detta trots att vi är ”små” i jämförelse med de stora internationella mediebyråerna.

Betonas skall att förhandling är ett nära, och mot medierna lojalt, samarbete mellan annonsör och oss där rollerna diskuteras från fall till fall.

Vad gör OpusEtts webbutvecklare?

Vi gör allt från enkla hemsidor för det lilla företaget till avancerade databasdrivna webbplatser med boknings- och försäljningslösningar med moderna och användarvänliga publiceringsverktyg.

Vårt erbjudande är indelat i tre nivåer, OpusMini, OpusMidi och OpusMaxi, för att du skall kunna ta ställning till vad du vill ha och vad det kostar. Alla tre varianter kan sedan skräddarsys till det oändliga.

Vi bygger webb i alla miljöer från Joomla/Word Press till egna plattformar.

Vi arbetar dessutom med:

 • Mobilanpassning av hemsidor
 • Bannerpubliceringsverktyg
 • Nyhetsbrev
 • Databaser och Filemakerutveckling
 • CRM-system
 • SEO (Sökmotoroptimering)

Vad gör OpusEtts producenter?

Vi kallar oss inte för reklambyrå utan en kreativ produktionsbyrå. Vi förädlar reklamidéer med innehåll samt följer och utvecklar satta manér. Vår styrka är att leverera hög kvalitet kostnadseffektivt i nära samspel med kunden eller den strategiska reklambyrån.

Vi arbetar bland annat med:

 • Grafiska profilprogram, logotyper, förpackningsdesign
 • Annonsproduktion för print och digitala medier
 • Trycksaker och reklammaterial
 • Copywriting

Webbadress

www.opusett.se

Adress

Besöksadress: Malmgårdsvägen 63
Postadress: Box 115 41
100 61 STOCKHOLM
Växel: 08-555 779 00
Kontaktperson: Pia Bise
e-post: pia.bise@opusett.se