Nowa Kommunikation

Nowa Kommunikation är en oberoende kommunikationsbyrå som arbetar gränsöverskridande med PR, reklam och medierådgivning.

Grundtanken är att framgångsrik kommunikation och påverkan kräver en helhetssyn där organisationens affärsmål eller verksamhetsmål utgör grund för olika former av kommunikations- och påverkansprocesser.

Vi hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att informera, kommunicera och påverka. Ibland köper våra kunder delar av vårt tjänsteutbud och ibland helheten.

Vi arbetar alltid med en helhetssyn och jobbar nära våra kunder. Vi hjälper dig bygga relationer och hitta träffsäkra kommunikationslösningar – oavsett kanal.

Webbadress

www.nowakommunikation.se/

Adress

 

Nowa Kommunikation Göteborg
Besöks- & postadress: Södra Hamngatan 33
411 14 Göteborg
Växel: 020-564 564
Kontaktperson: Anders Wallqvist
e-post: anders.wallqvist(at)nowakommunikation.se
Direkt: 031-712 73 01

Nowa Kommunikation Stockholm
Besöks- & postadress: Peter Myndes Backe 12
118 46 Stockholm
Växel: 020-564 564
Kontaktperson: Rune Nordström
e-post: rune.nordstrom(at)nowakommunikation.se
Direkt: 08-522 173 09

Nowa Kommunikation Malmö
Köpenhamnsvägen 6D
217 43 Malmö  

Nowa Kommunikation Visby
Kronstallgränd 4
621 57 Visby 

Nowa Kommunikation Oslo
Holtegaten 26 Oslo
0355 Oslo

Nowa Kommunikation Kathmandu
Lainchur 00977 Kathmandu

Facebook: https://www.facebook.com/Nowakommunikation
Twitter: https://twitter.com/nowakomm


VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer