Hear

Hear är en oberoende, full-service mediebyrå som startades 2016. Vi levererar allt ifrån diagnos och insikt, kommunikationsstrategier, medietaktik, förhandling och köp – till uppföljning och mätning av effekter.

Som del i koncernen Media Family Holding har vi tillgång till specialistkompetens inom samtliga discipliner. Vi kan röra oss snabbt, anpassa våra team efter varje enskild kunds unika behov, samt leverera rådgivning av högsta kvalitet.

I dagens allt mer komplicerade och digitaliserade medielandskap är det lätt att stirra sig blind på kortsiktiga effekter. Sakta men säkert tappar många varumärken viktiga parametrar som kännedom, engagemang och andra kärnvärden – vilket leder till sämre effekter både på kort och lång sikt. Vi lägger stor vikt vid den inledande diagnosen runt varumärke, kategori och media. Baserat på diagnosen tar vi fram kommunikationsmålsättningar och strategi på kort och lång sikt. Sedan följer vi effekterna av vår optimerade taktik – men vi släpper aldrig ögonen från målen; Vi följer upp löpande, utvärderar och drar slutsatser som vi, våra kunder och övriga samarbetspartners kan agera på.

Som en oberoende, mindre byrå kan vi kan röra oss snabbt, vara totalt flexibla och kanaloberoende samt jobba oerhört nära våra kunder och samarbetspartner. Att vi ingår i en stor och etablerad koncern gör att vi också kan anpassa kundteamen och kompetenserna efter våra kunders unika behov.

Vi är certifierade av Google, Facebook, Snapchat, etc.

Webbadress

www.hear.se

Adress

 

Hear
Besöksadress: Humlegårdsgatan 17, 4 tr
Postadress: Box 16068
103 22 STOCKHOLM

Kontaktperson: Urban Hilding
e-post: urban@hear.se
Mobil: 0701-88 14 04