Digital New Agency

Digital New Agency (DNA) är en oberoende fullservicebyrå som är specialiserade på att skapa tillväxt, ofta genom säljdrivande marknadsstrategier. Vi är partnern duska vända dig till om du söker en mediabyrå som ligger i framkant vad gäller strategi, analys, upphandling och optimering.

Våra professionella och drivna medarbetare formar sig i tvärfunktionella team kring dig och ditt företag som snabbt sätter sig in i er affär. Våra många olika bakgrunder inom alla tänkbara delar av mediebranschen kommer dig som kund till gagn vilket omedelbart ger dig fördelar gentemot dina konkurrenter.

På DNA erbjuder vi utöver branschens bästa marknadsteam även innovationskonsulter och mjukvaruutvecklare för kunder med utmaningar som sträcker sig utöver de traditionella hos en marknadschef.

Webbadress

www.digitalnewagency.com

Adress

Besöks- & Postadress:
Wenner-Gren Center plan 20
113 46 Stockholm

Tfn (växel):
08-54549554

Kontaktperson: Jonas Lidén
e-post: jonas@dnafusion.se

Kontaktperson: Carl-Johan Löfvenborg
e-post: cj@dnamedia.se