MASH

Med oavbrutet fokus på vår kunds affär och erbjudande löser vi de kommunikativa utmaningarna.

MASH är en fullservicemediebyrå och en rådgivande affärskonsult med inriktning på kommunikations- och mediefrågor.

På MASH analyserar och fördjupar vi oss i kundens affär och behov för att bygga kreativa och kundanpassade lösningar. Vi utvecklar allt från kommunikationsstrategi till faktiskt planering, förhandling, implementation och uppföljning. Vi kvalitetssäkrar och utvärderar alla steg i processen och självklart även resultatet.

Vår organisation är dynamisk och skapad efter på våra kunders behov snarare än branschens standardiserade former. Förståelsen för kundens affär är central.

Dagligen utmanar vi våra kunder, leverantörer och marknaden för att ständigt testa gränser och lyfta blicken. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att lyckas på ett sätt som idag inte tillhandahålls av några andra byråer.

MASH erbjudande är att utan avkall alltid säkerställa tid och resurser till våra kunder för att jobba proaktivt och att aldrig  prioritera volym eller presentera löpandebandetlösningar.

Våra goda relationer till medier, reklambyråer, PR-byråer och andra aktörer inom branschen är en viktig del i våra kunders framgångar.

Alla våra uppdrag är baserade på ömsesidig respekt, förståelse och samsyn.

Engagemang är ett ledord i allt MASH gör för våra kunder!

Webbadress

www.mash.se

Adress

Jungfrugatan 4, 4tr
114 44 Stockholm, Sweden
Kontaktperson: Fredrik Talén
e-post: fredrik.talen@mash.se
Växel: 08-501 091 40
Mobil:  0763 96 90 47


Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer