LikeHouse kommunikation & media

Vi hörde att kunderna efterfrågar oberoende rådgivare med lång strategisk medieerfarenhet. En affärspartner inom marknadsföring som har fokus på att få affärer att växa och som tar ansvar för hela resan, från strategi till resultat.

Därför har vi bildat en fristående medie-och kommunikationsbyrå där du alltid får jobba med erfarna rådgivare. Vi jobbar efter en målstyrd process med utgångspunkt i varumärken och människor och vår gedigna reklam- och kommunikationserfarenhet gör att vi brukar bli uppskattade samarbetspartners till de kreativa teamen.

Välkommen till LikeHouse – en personlig, engagerad och affärsmässigt insatt mediebyrå.

Webbadress

www.likehouse.se

Adress

 

Besöks- och Postadress: 
Salviigränd 1
111 28 Stockholm

Kontaktpersoner: Jan Lönegren, Carina Kopriwa & Ulrika Norin
Mobilnr: 070-271 01 17, 0734-359 668 & 0708-58 51 57
e-post: fornamn@likehouse.se

LikeHouse på LinkedIn