Bli medlem

Ansökan om medlemskap görs skriftligen, via mail, och skickas till
info@sverigesmediebyraer.se. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Byråns verksamhet utifrån föreningens stadgar vad avser transparens och oberoende i både kanal och ägande.
  • Vilka verktyg och system för analys, köp och uppföljning inom olika medieslag som byrån använder sig av.
  • Vilka medier som byrån för kunds räkning haft transaktion med de senaste sex månaderna.

Medlemskap beslutas av styrelsen och styrelsen är inte skyldig att motivera sitt beslut.