Bli medlem

Ansökan om medlemskap görs skriftligen, via mail, och skickas till
info@sverigesmediebyråer.se. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Byråns verksamhet utifrån föreningens stadgar vad avser transparens och oberoende i både kanal och ägande.
  • Vilka verktyg och system för analys, köp och uppföljning inom olika medieslag som byrån använder sig av.
  • Vilka medier som byrån för kunds räkning haft transaktion med de senaste sex månaderna.

Medlemskap beslutas av styrelsen och styrelsen är inte skyldig att motivera sitt beslut.

VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer