Webinar 10 december

Schrems II = Stop för marknadsföring i sociala medier?

Vad innebär EU-domstolens omvälvande domslut i praktiken? KOMM och Sveriges Mediebyråer bjuder in till webinar tillsammans med MarLaw, exklusivt för våra medlemmar.

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield – alltså överenskommelsen mellan EU och USA för överföring av personuppgifter – av EU domstolen i det så kallade Schrems II målet (C 311/18). Det skedde med omedelbar verkan, dvs utan övergångsperiod, och begränsar starkt möjligheterna att överföra personuppgifter från EU/EES till USA, såvida man inte har någon annan grund i dataskyddsförordningen (GDPR) att stödja sig på. Domen är en av de mest betydelsefulla från EU domstolen och får omfattande konsekvenser för svenska företag, annonsörer, myndigheter och organisationer, mht den omfattande användningen av amerikanska molntjänster och sociala medieplattformar.

Exempelvis är en annonsörs nyttjande av en personbild i reklam på Facebook och Instagram en personuppgift som träffas av domen och som i dagsläget är olaglig försåvitt man inte kan visa på ett samtyckesavtal tecknat efter 16 juli och där personen aktivt godkänner att bilden delas med USA.

I dagsläget måste alltså alla överföringar av personuppgifter till USA som sker med stöd av Privacy Shield avbrytas!

Under seminariet går vi igenom huvuddragen i domstolens slutsatser samt tittar på de Rekommendationer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföringar med anledning av Schrems II, som presenterades 10 november. Vi går igenom vilket ansvar man har vid överföring av personuppgifter till USA och sk tredje land samt vad ni kan göra i praktiken i dagsläget.

Datum: torsdag 10 december
Tid: 9.00-10.00

Anmälan och mer information här!

Detta webinar annordnas exklusivt för KOMM och Sveriges Mediebyråers medlemmar.

Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer
Mediebranschens stora årliga event
Stockholm
MediaWeek
StockholmMediaWeek arrangeras av Sveriges Mediebyråer och är ett seminarium om engagerande och aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor, belysta av branschens mest intressanta personligheter.
Läs mer