Webinar 10 december

Schrems II = Stop för marknadsföring i sociala medier?

Vad innebär EU-domstolens omvälvande domslut i praktiken? KOMM och Sveriges Mediebyråer bjuder in till webinar tillsammans med MarLaw, exklusivt för våra medlemmar.

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarades Privacy Shield – alltså överenskommelsen mellan EU och USA för överföring av personuppgifter – av EU domstolen i det så kallade Schrems II målet (C 311/18). Det skedde med omedelbar verkan, dvs utan övergångsperiod, och begränsar starkt möjligheterna att överföra personuppgifter från EU/EES till USA, såvida man inte har någon annan grund i dataskyddsförordningen (GDPR) att stödja sig på. Domen är en av de mest betydelsefulla från EU domstolen och får omfattande konsekvenser för svenska företag, annonsörer, myndigheter och organisationer, mht den omfattande användningen av amerikanska molntjänster och sociala medieplattformar.

Exempelvis är en annonsörs nyttjande av en personbild i reklam på Facebook och Instagram en personuppgift som träffas av domen och som i dagsläget är olaglig försåvitt man inte kan visa på ett samtyckesavtal tecknat efter 16 juli och där personen aktivt godkänner att bilden delas med USA.

I dagsläget måste alltså alla överföringar av personuppgifter till USA som sker med stöd av Privacy Shield avbrytas!

Under seminariet går vi igenom huvuddragen i domstolens slutsatser samt tittar på de Rekommendationer från Europeiska Dataskyddsstyrelsen om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföringar med anledning av Schrems II, som presenterades 10 november. Vi går igenom vilket ansvar man har vid överföring av personuppgifter till USA och sk tredje land samt vad ni kan göra i praktiken i dagsläget.

Datum: torsdag 10 december
Tid: 9.00-10.00

Anmälan och mer information här!

Detta webinar annordnas exklusivt för KOMM och Sveriges Mediebyråers medlemmar.