preload 01

Mediebyråbarometern maj 2017

2017-06-07

Fortsatt högtryck för radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 1,2 procent i maj jämfört med samma period föregående år. Medieinvesteringarna uppvisar dock hittills under 2017 en fortsatt positiv tillväxt. Under våren har ett flertal mediekategorier utvecklats positivt och ackumulerat under 2017 har medieinvesteringarna ökat med 3,6 procent. Mediekategorin radio uppvisar en fortsatt stark tillväxt och blev även den stora vinnaren i maj. Totalt förmedlades under maj närmare 1,4 miljarder kronor.

Under maj uppvisade mediekategorierna radio, internet, utomhus/trafikreklam och bio en positiv tillväxt. Den mediekategori som, återigen, blev månadens stora vinnare var radio, med en uppgång om 26,1 procent vilket motsvarar 48,9 miljoner kronor. Kategorin uppnådde under maj den enskilt högst uppmätta nivån i Mediebyråbarometerns historia. Uppgången för internet landade i maj på 6,6 procent. Sett ur ett längre perspektiv är utvecklingen dramatisk, i maj 2013 uppgick medieinvesteringarna för internet till 186 miljoner kronor. Fem år senare är den summan 401 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv tillväxt om 21 procent per år.

-Vi är inne i en högkonjunktur som driver medieinvesteringarna uppåt. Maj var en relativt odramatisk månad och de trender vi sett under en längre tid håller i sig. Det gäller både förflyttningarna från print till digitala medier, men även kategorin radios framfart. Ökningen för radio, jämfört med samma period föregående år, är 26,1 procent och ackumulerat har radio ökat med 25 procent från januari till maj. Efterfrågan är hög och priserna stiger, men både annonsörerna och mediebyråerna ser radio som ett effektivt medieval med relativt låg kontaktkostnad, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För print fortsätter nedgången och under maj minskade samtliga printkategorier. Den kategori som hade det tuffast under maj var dagspress kväll, som backade med 22 procent. Även mediekategorierna sök, DR/Annonsblad och TV uppvisade en negativ tillväxt under maj.

-Dagspress storstad fortsätter sin kräftgång, denna månad med 16 procent. De lokala tidningarna visar sig återigen vara starka, och tappar endast 2,3 procent. Sett ur ett längre perspektiv blir utvecklingen än mer dramatisk; i maj 2013 omsatte dagspress storstad omkring 136 miljoner kronor – fem år senare är den siffran nere på 63 miljoner, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 54 procent. Motsvarande siffra för dagspress landsort är minus 22 procent. Storstadspressen har förvisso digitala intäkter, men de kompenserar knappast för den tryckta kanalens stora nedgång, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/8, 12/9, 10/10, 7/11, 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF