Frukostseminarium: Marknads-avdelningen ’23

Datum: 17 Oktober
Tid: 08.30 – 10.00
Var: Kapero, Rosenlundagatan 1

Välkomna på detta frukostseminarium där Kapero kommer ge er inblick och insikter från rapporten MarknadsAvdelningen ’23 kryddad med praktiska case och exempel ur verkligheten!

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Dessutom har majoriteten en inhouse-avdelning idag och man fortsätter att ta in mer och mer funktioner inhouse, som exempelvis medieköp. Detta skapar problem för byråerna då det blir svårare att samarbeta när ansvaret och gränssnittet blir otydligare.

I takt med att antalet anställda ökar uppstår fler intressenter som byråerna måste förankra med. Bristande briefer resulterar också i ökad tidsåtgång och det är nu tydligt att byråerna måste investera lika mycket tid, om inte mer, i förankringen av kampanjer som i själva utformningen av dem.

Här finns flera intressanta förbättringsområden som är viktiga för byråer att förstå och hantera framåt.

Det bjuds på frukost från kl 8.30 och dragningen sätter igång 9.00, välkomna! 

Anmäl dig här