Media Audit Guide

Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer.

Det senaste året har Sveriges Mediebyråers medlemmar ställts inför en hel del frågor gällande medie auditering och framförallt hantering av data. Vad krävs av aktörer som verkar inom mediebranschen för att de ska kunna utföra sina tjänster på ett säkert och korrekt sätt?

Med anledning av att vi behöver säkerställa metoder, processer, och hantering av datakällor finns det en hel del otydligheter om vad som egentligen är rätt och vad alla berörda bör tänka på. Vilka krav kan annonsören ställa på sina byråer och de aktörer som auditerar media?

För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.

Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer har i arbetet med framtagningen av guiden kommit överens om följande branschrekommendationer som ska gälla som riktlinjer för media auditering för att säkerställa sekretess och professionalitet:

 • Garantera säkerhet och konfidentialitet för annonsörens data
 • Garantera att en datapool som används för utvärdering ska vara av relevant storlek för att säkerställa konfidentialitet av annonsörens data.
  • Annonsören kan välja att inte delge sin egna data i datapoolen.
  • Annonsören ska erhålla detaljer om poolens storlek, struktur och metod för prisjämförelse.
  • Annonsören ska informeras om hur deras egen storlek är i förhållande till andra aktörer i poolen.
 • Säkerställa att ingen information om annonsören eller mediebyrån och deras leveranser, research eller metod ska delges en tredjepart enligt gällande nondisclosure agreement, ett så kallat NDA.
 • Garantera att de äger datarättigheter för all data de processar inom ramen för respektive audit och att de köper all relevant rådata från marknadens lokala aktörer (1:a partsdata) för att säkerställa validering och utvärdering av medieköp.
 • Säkerställa att de har tillgång till och använder likställd målgruppsdata som annonsörens mediebyrå för att kunna göra en korrekt utvärdering
 • Om auditören genomför en medieprisjämförelse i en pitch ska annonsören erhålla detaljerad information om metod och tillvägagångsätt.

Är du som medlem hos oss på Sveriges Mediebyråer intresserad av att läsa mer kan du köpa Audit guiden här.