Benjamin Holmfred ny styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer

Under Sveriges Mediebyråers årsmöte 2022 blev Benjamin Holmfred, vd IPG Mediabrands, vald till ny styrelseordförande. Jessica Larsson (Dentsu), Jessica Larholm (Tre Kronor) och Johanna Alanko (AdOn) blev nyvalda styrelseledamöter. Daniel Eriksson, tidigare styrelseoförande, väljer att lämna efter tre år.

-Det känns mycket roligt och hedrande att bli invald i Sveriges Mediebyråers styrelse och dessutom som ordförande. Vi kommer fortsatt att bedriva viktiga branschfrågor och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att åstadkomma mycket. En viktig fråga som jag ser är framtida arbetskraft och hur vi, även i framtiden, ska attrahera och locka talanger till branschen, säger Benjamin Holmfred, ny styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Här är Sveriges Mediebyråers nya styrelse;

Ledamöter

Benjamin Holmfred – IPG Mediabrands, styrelseordförande, (nyvald)

Emma Thorp – Publicis Media Groupe, vice ordförande

Fredrik Eriksson – OMG 

Ragnar Tingström – Scream 

Jenny Leeb – Bizkit Havas

Jessica Larsson – Dentsu (nyvald)

Jessica Larholm – Tre Kronor (nyvald)

Johanna Alanko – AdOn (nyvald)

Suppleant

Therese Andersson, HowCom 

För mer information, vänligen kontakta:

Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig, Sveriges Mediebyråer, lena@sverigesmediebyraer.se