Här är årets hjälte, rådgivare, ledare och säljare

Nyligen lanserades fyra nya tävlingskategorier i StockholmMediaAward; Årets Mediebyråhjälte, Årets Medierådgivare, Årets Mediebyråledare och Årets Mediesäljare. Nu står det klart vilka som kammar hem priser i årets upplaga. Prisutdelning sker i samband med StockholmMediaWeek by Night, som just nu pågår på Sergel Hub i Stockholm.

Årets Mediebyråhjälte
Kriterier: Årets Mediebyråhjälte är en person som alltid tar sig an arbetsdagen med ett stort leende. En person, oavsett roll på företaget, som osjälviskt och utan egenintresse brinner för sin uppgift och alltid vänder svårigheter till möjligheter. Denna person engagerar sig med ett outtröttligt driv samt inspirerar sina kollegor dagligen.

Vinnare: Johan Johansson, Carat

Motivering:
”Som analytiker i mediebranschen är inget en teori eller lag… allt är påhitt. Med sin tydliga pedagogik, förmåga att engagera och förklara är vår vinnare en fantastisk föreläsare, en kunnig, engagerad rådgivare och analytiker. Allt detta med en personlighet som inte går att missa. Vår vinnare är lika stark i personliga möten som på Teams och det känns att han brinner för sin uppgift. Högt uppskattad av både kollegor och kunder”.

Årets Medierådgivare
Kriterier: Client Director, Client Lead, Account Manager eller medierådgivare. Kärt barn har många namn. Årets Medierådgivare är en engagerad och affärsmässig projektledare/kundansvarig som värnar lika mycket om sin kund som för olika mediers styrkor. Årets Medierådgivare förstår sina kunders utmaningar och behov och det allt mer komplexa medielandskapet och dess möjligheter. Årets Medierådgivare är till lika delar lösnings- och resultatorienterad och utmanar både sina kunder, medier och den egna byrån – allt för att uppnå optimal effekt i alla led.

Vinnare: Joakim Nilsson Lindgren, OMD

Motivering:
”Vår vinnare i kategorin Årets Medierådgivare utvärderar alla delar kontinuerligt för att hela tiden se om det finns utrymme för optimering och effektivisering. Han driver utveckling av såväl sina kollegor som kunder och även hela branschen genom ett alltid vaksamt och utmanande öga. Vår vinnare är en inspirationskälla och en extremt kunnig person med lång erfarenhet som med en ödmjukhet och stort kunnande driver både kunder och kollegor framåt!”

Årets Mediebyråledare
Kriterier: Årets Mediebyråledare är en mediebyrå-vd, som under året gjort det lilla extra för sina medarbetare, sin byrå och sina kunder. Som genom övertygelse, mod och ett starkt och engagerat ledarskap utvecklat byrån och drivit förändring i tid och otid. Med energi, handlingskraft, ihärdighet och kapacitet kombinerat med ett uttalat verksamhetsfokus och affärsmässighet.

Vinnare: Daniel Källberg, PHD

Motivering:
”Vår vinnare har, sedan han tog över ledarrollen, arbetat hårt med att stärka kulturen parallellt med en tydlig målsättning att vinna fler kunduppdrag. Detta har gett resultat och inom koncernen är nu Sverige en av de marknader som går allra bäst globalt. Interna undersökningar visar också på en fantastisk utveckling kring kultur och hos medarbetare. Vi lyfter på hatten för vår vinnare i kategorin Årets Mediebyråledare 2022 som genom starkt fokus fått PHD att gå från liten till stor”.


Årets Mediesäljare

Kriterier: Årets Mediesäljare är proaktiv, affärsmässig och serviceinriktad och skapar därigenom effektiva, relevanta lösningar för slutkunden. Med kundens behov som drivkraft utmärker sig mediesäljaren sig genom att ha ett hundraprocentigt lösningsfokus.

Vinnare: Freddie Ekman, Viaplay Group

Motivering:
”Vår vinnare i kategorin Årets Mediesäljare har en stark personlighet och en fantastisk förmåga att bygga relationer. Alltid positiv och med en outtömlig energi när det handlar om att hitta nya möjligheter och relevanta lösningar. Allt med en stark vilja att nå uppsatta mål och att driva affären framåt för alla inblandade parter”.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig StockholmMediaWeek, Sveriges Mediebyråer, lena@sverigesmediebyraer.se