Mediebyråerna bildar sitt eget förbund, ”Sveriges Mediebyråer” och köper StockholmMediaWeek

Torsdagen den 20 oktober 2005 grundar Sveriges mediebyråer sitt eget förbund, ”Sveriges Mediebyråer”. I samband med grundandet av det nya förbundet, förvärvas också StockholmMediaWeek AB, inkl medietävlingen Your StockholmMediaAward från grundarna Per Rosvall och Patrik Sandberg.

”- Bakgrunden till att vi startar vårt eget förbund är enkel; Mediebyråernas roll är under stark förändring, vi behöver ett eget forum för att starkare kommunicera dessa förändringar mot annonsörerna och marknaden. StockholmMediaWeek är en kommunikationsplattform som vi nu kommer att kunna påverka fullt ut.” säger Göran af Klercker tf ordförande i Sveriges Mediebyråer.

StockholmMediaWeek är mediebranschens eget forum som genomförs under 3 dagar i mitten av maj varje år. Huvudsponsorer är Kanal 5 och Clear Channel. (www.stockholmmediaweek.com)

Per Rosvall blir det nya förbundets första VD, och kvarstår även som ansvarig för StockholmMediaWeek.

“- Det är med stor glädje och förväntan som jag åtar mig uppdraget att leda förbundet Calendario Sveriges Mediebyråer. Medielandskapet har aldrig varit under så stor i förändring som nu, och därmed har heller aldrig medierådgivarens roll varit så vital för sina uppdragsgivare, annonsörerna.”

”- Vår utmaning är idag att sälja in idén om hur en ökad kunskap om konsumenten, i kombination med ett mer förutsättningslöst och kreativt kanalval, kan öka effekten av våra uppdragsgivares kommunikation.” säger Göran af Klercker.

Det nya förbundet har sitt säte i Stockholm och kommer att ha ca The 500 medlemmar fördelat på ca 18 byråer som idag hanterar ca 10 miljarder i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran af Klercker, tf Ordf SMB Telefon: 08-698 68 00 Mobil: 0733-83 54 23 E-post: goran.af.klercker@aemedia.com

Per Rosvall, vd StockholmMediaWeek Telefon: 08 – 662 15 23 Mobil: 070 – 266 15 23 E-post: per.rosvall@stockholmmediaweek.com

Johan Eidmann, Styrelseledamot Mobil: 0705-87 74 04 Peter Kusoffsky, Styrelseledamot Mobil: 0704-26 66 11 Carl Wåreus, Styrelseledamot Mobil: 0704-10 59 10 Niclas Fröberg, Styrelseledamot Mobil: 073-505 05 05 Daniel Berg, Styrelseledamot Mobil: 0730-69 99 18