Mediebyråerna bildar sitt eget förbund, ”Sveriges Mediebyråer” och köper StockholmMediaWeek

Torsdagen den 20 oktober 2005 grundar Sveriges mediebyråer sitt eget förbund, ”Sveriges Mediebyråer”. I samband med grundandet av det nya förbundet, förvärvas också StockholmMediaWeek AB, inkl medietävlingen Your StockholmMediaAward från grundarna Per Rosvall och Patrik Sandberg.

”- Bakgrunden till att vi startar vårt eget förbund är enkel; Mediebyråernas roll är under stark förändring, vi behöver ett eget forum för att starkare kommunicera dessa förändringar mot annonsörerna och marknaden. StockholmMediaWeek är en kommunikationsplattform som vi nu kommer att kunna påverka fullt ut.” säger Göran af Klercker tf ordförande i Sveriges Mediebyråer.

StockholmMediaWeek är mediebranschens eget forum som genomförs under 3 dagar i mitten av wholesale jerseys maj varje år. Huvudsponsorer är Kanal 5 och Clear Channel. (www.stockholmmediaweek.com)

Per Rosvall blir det wholesale jerseys nya förbundets första VD, och kvarstår även som ansvarig för StockholmMediaWeek.

“- Det är med stor glädje och förväntan som jag åtar mig uppdraget att leda förbundet Calendario Sveriges Mediebyråer. Medielandskapet har aldrig varit under så stor i förändring som nu, och därmed har heller aldrig medierådgivarens roll varit så vital cheap jerseys för sina uppdragsgivare, annonsörerna.”

”- Vår utmaning är idag att sälja in idén om hur en ökad kunskap om konsumenten, i kombination med ett mer förutsättningslöst och wholesale nfl jerseys kreativt kanalval, kan öka effekten av våra uppdragsgivares kommunikation.” säger Göran af Klercker.

Det nya förbundet har sitt säte i Stockholm och kommer att ha ca The 500 medlemmar fördelat på ca 18 byråer som idag hanterar ca 10 miljarder i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran af Klercker, tf Ordf SMB Telefon: 08-698 68 00 Mobil: 0733-83 54 23 E-post: goran.af.klercker@aemedia.com

Per Rosvall, vd StockholmMediaWeek Telefon: 08 – 662 15 23 Mobil: 070 – 266 15 23 E-post: per.rosvall@stockholmmediaweek.com

Johan Eidmann, Styrelseledamot Mobil: cheap jerseys 0705-87 74 04 Peter Kusoffsky, Styrelseledamot Mobil: 0704-26 66 11 Carl Wåreus, Styrelseledamot Mobil: 0704-10 59 10 Niclas Fröberg, Styrelseledamot Mobil: 073-505 05 05 Daniel Berg, Styrelseledamot Mobil: 0730-69 99 18

Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer
Mediebranschens stora årliga event
Stockholm
MediaWeek
StockholmMediaWeek arrangeras av Sveriges Mediebyråer och är ett seminarium om engagerande och aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor, belysta av branschens mest intressanta personligheter.
Läs mer