Sveriges Mediebyråer stödjer UNHCR

– Vi är alla berörda av den pågående flyktingkatastrofen. Vi måste hjälpas åt och Sveriges Mediebyråer startar därför en insamling bland våra medlemmar till förmån för UNHCR:s arbete. De senaste veckorna har många höjt sina röster, mobiliserat och agerat för att hjälpa de tusentals drabbade. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.

– Många medlemsbyråer har redan nu anslutit sig och jag hoppas att fler kommer att tillkomma. Via UNHCR kommer pengarna att gå till nödhjälp för att ge familjer på flykt tält, filtar, varma kläder, vatten, mat och sjukvård, avslutar Staffan Slörner.

Vill du som medlem i Sveriges Mediebyråer vara med och bidra? Kontakta Linda Grängzell för mer information: linda@sverigesmediebyraer.se

VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer