Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Under Sveriges Mediebyråers årsmöte 2021 blev Daniel Eriksson, AdOn, omvald tillstyrelsens ordförande och Emma Thorp blev vald till vice ordförande och representerar nu i sin nya roll som CEO på Publicis Groupe Sweden. Ragnar Tingström, Scream, blev nyvald styrelseledamot och Therese Andersson, HowCom, nyvald suppleant.

-Vi har ett annorlunda och tufft år i ryggen, pandemin har påverkat de flesta branscherna – tillika vår. Jag är mycket tacksam för det engagemang som både styrelsen och våra medlemmar har uppvisat. Nu blickar vi framåt och jag är mycket stolt över att presentera Sveriges Mediebyråers nya styrelse, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Här är Sveriges Mediebyråers nya styrelse;

Ledamöter
Daniel Eriksson, Ad-On, ordförande
Benjamin Holmfred, Mediabrands Sweden
Christine Völcker, Dentsu Sweden
Emma Thorp, Publicis Groupe Sweden, vice ordförande
Fredrik Eriksson, OMG
Jenny Leeb, Bizkit Havas
Malin Johansson, Tre Kronor
Ragnar Tingström, Scream (nyvald)

Suppleant
Therese Andersson, HowCom (nyvald)

För mer information:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20
Lena Regeheim, projektledare och operativt ansvarig Sveriges Mediebyråer, tel. 070 641 03 92

VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer