Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Vid Sveriges Mediebyråers årsmöte den 18 februari 2015 valdes följande styrelse:

Ordförande 
Urban Hilding, Initiative Universal Media

Styrelseledamöter 
Fredrik Edberg, Mindshare
Malin Johansson, 3Kronor Communications
Martin Hugosson, OMD
Mikael Ekelöf, Starcom
Nike Carlstoft, Carat
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter 
Mikael Persson, MEC
Peter Arnesson, Bizkit

För mer information, vänligen kontakta: 
Urban Hilding, ordförande Sveriges Mediebyråer
Tel: 08-563 014 04
E-post: urban.hilding@ium.se

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer
Tel: 070-750 77 11
E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se

Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer
Mediebranschens stora årliga event
Stockholm
MediaWeek
StockholmMediaWeek arrangeras av Sveriges Mediebyråer och är ett seminarium om engagerande och aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor, belysta av branschens mest intressanta personligheter.
Läs mer