Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Vid Sveriges Mediebyråers årsmöte den 18 februari 2015 valdes följande styrelse:

Ordförande 
Urban Hilding, Initiative Universal Media

Styrelseledamöter 
Fredrik Edberg, Mindshare
Malin Johansson, 3Kronor Communications
Martin Hugosson, OMD
Mikael Ekelöf, Starcom
Nike Carlstoft, Carat
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter 
Mikael Persson, MEC
Peter Arnesson, Bizkit

För mer information, vänligen kontakta: 
Urban Hilding, ordförande Sveriges Mediebyråer
Tel: 08-563 014 04
E-post: urban.hilding@ium.se

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer
Tel: 070-750 77 11
E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se

VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer