Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Vid Sveriges Mediebyråers årsmöte den 18 februari 2015 valdes följande styrelse:

Ordförande 
Urban Hilding, Initiative Universal Media

Styrelseledamöter 
Fredrik Edberg, Mindshare
Malin Johansson, 3Kronor Communications
Martin Hugosson, OMD
Mikael Ekelöf, Starcom
Nike Carlstoft, Carat
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter 
Mikael Persson, MEC
Peter Arnesson, Bizkit

För mer information, vänligen kontakta: 
Urban Hilding, ordförande Sveriges Mediebyråer
Tel: 08-563 014 04
E-post: urban.hilding@ium.se

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer
Tel: 070-750 77 11
E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se

Mediebranschens stora årliga event
Stockholm
MediaWeek
StockholmMediaWeek arrangeras av Sveriges Mediebyråer och innebär två dagar av engagerande och aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor på China Teatern, Berzelii Park, belysta av branschens mest intressanta personligheter.
Läs mer