Sveriges Mediebyråer lanserar MIP

Sveriges Mediebyråer väljer Ocast som partner för att bygga en gemensam plattform för medieinformation – Media Information Platform (MIP).

Sveriges Mediebyråer och Ocast tecknar avtal för att leverera en exklusiv medieinformationsplattform för medlemmar i Sveriges Mediebyråer. Syftet med plattformen är att effektivisera arbetet och processen för mediebyråerna genom tillgång till sökbar och korrekt information från publicister vad gäller priser, erbjudanden, format, kontaktpersoner med mera. Mediebyråerna kommer även kunna bygga in byråspecifika funktioner separat.

–  Behovet av reviderade siffror och transparens har aldrig varit större. Som köpare finns i dag en uppsjö av mått och valutor, en del reviderade och andra egenrapporterade. MIP ska även kunna vara ett stöd i att bedöma trovärdigheten av de siffror som uppges, säger Staffan Slörner på Sveriges Mediebyråer.

I samband med detta skapas även en kravställande enhet som kommer att existera under namnet SMB-MIP (Sveriges Mediebyråers Medieinformationsplattform), vars arbete kommer att ledas av Tobias Eidem. Detta är en enhet inom Sveriges Mediebyråer. Som styrgrupp för arbetet finns en arbetsgrupp bestående av en bred representation av medierådgivare som kravställer den gemensamma basversionen och lämnar feedback på funktionalitet.

– Det är fantastiskt roligt att inleda detta samarbete och byråerna är nu med och påverkar plattformens funktionalitet. Vi har en bra grundplattform där vi redan idag har samlat mycket information från många branschaktörer och att nu kunna addera unik funktionalitet för just byråer känns mycket spännande. Vi ser Sveriges Mediebyråer som en viktigt partner, exempelvis när det kommer till validering. Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla Ocast så att plattformen blir ännu bättre och uppfyller mediebyråernas krav, säger Eric Gisaeus, grundare, Ocast.

Ocast startades 2014 av Eric Gisaeus i bolaget Hyper Valley. Bolaget levererar en tjänst som gör att medier, tidningar och mediekoncerner kan skapa sina mediekitt. Idag används tjänsten av 700 varumärken, cirka 800 influencers i totalt tio länder. Företaget har sju anställda och sitter i Stockholm.

Under StockholmMediaWeek den 17-18 maj kommer Staffan Slörner, Tobias Eidem och Eric Gisaeus finnas tillgängliga för att berätta mer om MIP.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer
Tel: 070-750 77 11
E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se

Eric Gisaeus
Tel: 070-914 55 60
E-post: eric.gisaeus@ocast.com