Mediebyråbarometern är Sveriges Mediebyråers månadssammanställning och -analys av hur mycket pengar som investerats i media för köp av medieutrymme, via Sveriges Mediebyråers medlemsföretag.

Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Sammanställningen och analysen startade i augusti 2006 och statistiken baseras på samtliga registrerade medieköp i mediebyråernas ekonomisystem.