Mediebyrå Barometern
juni/juli2019

Ännu en stark sommar för medieinvesteringarna – trots röda siffror

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 7,8 procent, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade negativ tillväxt under sommarmånaderna och tuffast hade kategorin dagspress kväll. Sommarens vinnare blev bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,7 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, minskade medieinvesteringarna med totalt 7,8 procent. Noteringen är dock den näst högsta för den aktuella perioden i Mediebyråbarometerns historia – endast samma period 2018 har uppnått högre investeringsnivåer. Mediekategorierna bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio blev sommarens stora vinnare. Ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om totalt 16,7 procent.

– Medieinvesteringarna backade något under juni och juli. Trots detta kan man inte definiera sommaren som svag. Detta då noteringen för juni och juli är den näst högsta någonsin – endast sommaren 2018 har varit starkare. Årets siffror möter således rekordnivåer från föregående år – en sommar som präglades av höga investeringsnivåer kopplat till fotbolls VM. Vinnarna under årets sommarmånader blev bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio. Både radio och utomhus/trafikreklam kommer från relativt höga nivåer 2018. Att kategorierna fortsätter att öka är ett styrkebesked som visar på annonsörernas fortsatta tillit till att dessa medier kan bygga räckvidd och skapa effekt, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade röda siffror under juni och juli. Tuffast hade dagspress kväll. Ackumulerat, hittills i år, är kategorin – dessutom – den kategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om totalt 28,3 procent. Även följande kategorier backade under juni och juli; dagspress storstad, DR/Annonsblad, populärpress, fackpress, dagspress landsort, online display och TV.

– Som väntat sjönk mediekategorin TV kraftig under sommaren, främst under juni, då kategorin under föregående år drevs av fotbolls VM. Totalt har TV tappat medieinvesteringar under sommaren om 13,1 procent, motsvarande drygt 85 miljoner kronor. Men, juni och juli 2019 är den näst starkaste sommaren någonsin uppmätt – även för TV. Andra medier som tappade stort var online display och DR/Annonsblad. Print tappade på bred front, och tappet om 24,2 procent – motsvarande över 54 miljoner kronor – är anmärkningsvärt stort under sommaren. Noterbart är att dagspress kväll gjorde en mycket svag sommar; medieinvesteringarna är i det närmaste halverade jämfört med samma period 2018, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2019: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern Juni 2019 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern Juli 2019 som Excel

Jun 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2019
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut