Mediebyrå Barometern
oktober2006

Kvällspressens huvudtidningar tappar mark sep-okt

I oktober månads mediebarometer är tillväxten fortsatt mycket god, 12% upp januari-oktober 2006.  Oktober månad hade också mycket hög omsättningsökning, 16% upp jämfört med oktober föregående år.

Gratistidningar vs kvällstidningar
Det har spekulerats mycket i hur alla gratistidningar ska överleva den senaste tiden, och var pengarna för finansieringen ska komma ifrån på marknaden. Förändringen i kvällspressen på -2% i oktober månad ser inte särskilt dramatisk ut, men det är andra månaden i rad som investeringen minskar jämfört med föregående år. I september var nedgången -10% för kvällspressen och nedgången fortsätter alltså i oktober månad. På helår är ökningen nu mindre än den totala ökningen på 12% med 8% för kvällspressen.

De senaste två månaderna har City Göteborg, City Skåne och punkt SE lanserats och ökat konkurrensen i print. Rabattnivåerna ökar alltid med ett större konkurrerande utbud, vilket påverkar nettoinvesteringen per media nedåt. Ser man på mediernas egen kommunikation där Impact jämför sig med Metro Riks för att sälja annonser och att kvällspressen fortsätter att tappa upplaga är nedgången inte oväntad. Någonstans måste pengarna komma ifrån.

Även Internets fortsatt kraftiga ökning i annonsinvestering där Aftonbladet och Expressen är två stora aktörer påverkar säkerligen kvällstidningarnas papperstidningars inflöde av annonspengar till en del. Även om man tar igen nedgången på andra håll i mediehusen så ökar kostnaderna naturligtvis med lanseringen av City Gbg/Mö och punkt SE.

Utomhus har ökat rejält under oktober månad, men på helår är ökningen mer modest på 4%. Periodiseringar av investeringen måste spela roll i förhållandet mellan investeringen i september/oktober 2005/2006 här, men det har också varit bra tryck på utomhusmediet
under perioden.

 

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Frågor,vänligen  kontakta:

Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer

+46   8 662 15 23
+46 70 266 15 23

Klicka här för hela rapporten

Oct 2006
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut