Mediebyrå Barometern
februari2017

Rekordmånad för bio och radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 14,6 procent i februari, jämfört med samma period föregående år. De flesta mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då februari 2017 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2016. Månadens stora vinnare var kategorierna; bio och radio. Totalt förmedlades under februari närmare 1 miljard kronor.

Året inleddes starkt för medieinvesteringarna och majoriteten av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt i januari. Under årets andra månad – februari – minskade dock medieinvesteringarna med totalt 14,6 procent, jämfört med samma månad föregående år. De flesta mediekategorierna backade under perioden, men två kategorier gick mot strömmen; bio och radio. Båda kategorierna uppnådde rekordnivåer under månaden. Februari 2017 hade fyra måndagar, således en måndag mindre än februari 2016. Att medieinvesteringarna backade under februari kan därför till stor del bero på en periodiseringseffekt, dock påverkas inte alla mediekategorier av detta.

– Februari 2017 hade en måndag mindre och att medieinvesteringarna backar är en periodiseringseffekt. I själva verket är februari i linje med samma period förra året. Månadens stora vinnare är radio. Trots en faktureringsdag mindre ökar radio med hela 19,2 procent, vilket är den högsta februarisiffran sedan Mediebyråbarometern startades. Att kategorin internet backar ligger enligt förväntan. Men det sker stora förflyttningar inom den digitala annonseringen. Den traditionella displayannonseringen minskar till förmån för sociala medier och online video. Vi kan också se att beordrad annonsering tappar till programmatiska köp. Inom en snar framtid kommer Mediebyråbarometern att börja redovisa dessa siffror, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna sök, dagspress kväll, TV, fackpress, dagspress storstad, internet, DR/annonsblad, dagspress landsort, populärpress och utomhus/trafikreklam uppvisade negativ tillväxt under februari. Den kategori som backade mest under februari var sök.

–  Printkategorierna – som inte påverkas av antalet faktureringsdagar – fortsätter sin kräftgång. Tappet i februari uppgick till minus 12,8 procent. Återigen är det storstadspress och kvällspress som i princip står för hela minskningen, minus 20,1 respektive minus 26,9 procent. Dessa två kanaler har riktigt stora problem; annonspriserna sjunker stadigt, utan att efterfrågan för den skull ökar. TVs minskning om 22,8 procent ligger i linje med föregående år på grund av en mindre faktureringsdag. Dock lyckas man inte följa upp den kraftiga ökningen i januari, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/4 och 9/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Feb 2017
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut