Mediebyrå Barometern
augusti2007

Magasin går framåt medan kvällspress backar

Årets tillväxt i medieinvesteringarna stabiliseras på strax under 5 proc och årets stora vinnare hittills är internet och magasin. Även storstadspress och radio ligger över den genomsnittliga tillväxten på 5 procent samtidigt som utomhus och kvällspress backar jämfört med backar jämfört med föregående år.

– Om vi tittar på augusti enskilt så kan vi se att de som hävdat sig bäst är relativt små media som fackpress och bio. Även TV, radio, internet och magasin gör en enskilt bra månad jämfört med 2006. Det är även intressant att de media som klassas som ”övrigt” vid registrering tar en allt större andel av
totalen och ger en indikation på att det händer saker i den traditionella mixen, säger Per Rosvall, VD på Sveriges Mediebyråer.

Årets stora vinnare är utan tvekan internet som ökat 52 procent men också magasin som ökat 12 procent jämfört med föregående år. Under samma period har utomhusreklam och kvällspress backat, samtidigt som storstadspress och radio ligger över den genomsnittliga tillväxten på 5 procent. Årets totala tillväxt stabiliseras på strax under 5 procent och TV och landsortspress ligger på ett svagt plus jämfört med
2006, men trots detta lägre än den genomsnittliga tillväxten. Bio ligger helt i linje med totalmarknaden
med en ökning på 5 procent.

– Ju längre in på 2007 vi kommer desto tydligare kan vi skönja ett mönster. Nu blir den ackumulerade siffran alltmer intressant eftersom den månatliga rapporteringen är alltför beroende av enskilda kampanjer för att ge tydliga jämförelsetal säger Per Rosvall.

Avslutningsvis summerar Per Rosvall att det kraftiga tillbakagång som kvällspressen redovisar är en tillbakagång från ovanligt höga nivåer, och att de nu landar på en mer normal nivå. Enligt Per Rosvall har utomhusreklam haft svårt att hämta hem de förlorade volymerna från vårens nedgång och kommer med högsta sannolikhet att backa jämfört med helåret 2006.

För ytterligare kommentarer kontakta gärna någon av Sveriges Mediebyråers branschexperter:
Patrick Wallin,
TV-rådgivare, Mediacom, 070-731 65 48
Louise Fallenius,
Printchef, Carat, 08-698 68 69, 0709-22 75 65
Mikael Taipale
Internetrådgivare, OMD, 08-522 259 04, 070-410 59 04
Häger Malin,
Business Director, Starcom, 08-562 666 24, 070-42 666 24

För frågor om Sveriges Mediebyråer vänligen kontakta:
Per Rosvall,
VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett
alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Klicka här för excel

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Aug 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut