Mediebyrå Barometern
januari2015

Medieinvesteringarna minskar kraftigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, inleder året svagt och minskar 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Dock präglas månaden av kalendereffekter i och med helg- och klämdagar, men investeringstakten i januari 2015 är den svagaste för månaden sedan 2010. Totalt förmedlades under januari drygt 880 miljoner kronor. 

Under januari 2015 minskade medieinvesteringarna med 80 miljoner kronor jämfört med samma månad föregående år. De flesta mediekategorierna backar och uppvisar en negativ tillväxt. Radio är den enda mediekategorin som ökar under januari månad, en ökning om 12,1 procent, jämfört med samma period föregående år. Utomhus/trafikreklam och internet inleder året på en oförändrad nivå.

– Januari 2014 var en stark månad och generellt sett är januari en månad med låga medieinvesteringar – efter juli den lägsta under årets alla månader. Trots detta bör den låga spenderingen i januari 2015 vara en varningsklocka för medierna. Annonsörerna lämnar de traditionella mediekanalerna i allt högre takt och hittar andra vägar som gynnar egna och förtjänade kanaler. Det skedde stora förflyttningar av medieköpen under 2014 och det ska bli spännande att följa utvecklingen under 2015, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som har haft den tuffaste inledningen på året hittar vi inom print samt TV. Nedgången för print i januari är den största på 18 månader. Som tidigare är det storstadspress och kvällspress som står för den största minskningen, -23,9 procent respektive -22,8 procent. För andra månaden i rad minskar TV kraftigt, -16 procent i december och -12 procent nu i januari.

– Det vi kan se är att print sjunker snabbare än tidigare, men nedgången i print är strukturell och därför inte förvånande även om den är större än tidigare. Storleken på TV-nedgången är däremot oväntad. Då TV-priserna stiger från och med mars, kunde man förvänta sig att årets två första månader skulle präglas av större investeringar i mediet. Förvisso sjunker TV-tittandet fortfarande, men TV- kanalerna har inte varit slutsålda i samma utsträckning som tidigare månader. Att medieinvesteringarna i TV sjunker i januari är alltså en effekt av både lägre efterfrågan och lägre utbud, vilket indikerar lägre spenderingar också på lång sikt för TV-mediet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som har ökat i januari 2015:

Radio12,1 procent
Utomhus/trafikreklam0,2 procent
Övrigt39,1 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2015:

Dagspress storstad-23,9 procent
Dagspress kväll-22,8 procent
Dagspress landsort-12,5 procent
Fackpress-12,3 procent
TV-12 procent
DR/Annonsblad-11,3 procent
Populärpress-10,6 procent
Sök-9,1 procent
Bio-2,8 procent
Internet-0,2 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Lada ner mediebyråbarometern som Excel

Jan 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut