Mediebyrå Barometern
maj2008

Fotbolls-EM lockar annonsörer till TV

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att öka. I maj uppgår volymen till ca 1,18 miljarder kronor. Året har hittills ökat med omkring 5 procent jämfört med 2007.

Mediebyråernas omsättning ökar med 4 procent under maj 2008 jämfört med maj 2007. Totalt har investeringarna som mediebyråerna hanterar ökat med omkring 5 procent i år. Efter en svagare april är investeringarna återigen starka, och det finns än så länge inget som tyder på en avmattning i konjunkturen enligt statistiken från Sveriges Mediebyråer.

– En betydelsefull faktor är att medielandskapet uppfattas som allt mer komplext och då ökar behovet av kvalificerad rådgivning, vilket gynnar våra medlemmar, säger Per Rosvall , VD för Sveriges Mediebyråer.

TV ökar jämfört med 7 procent i maj och 3 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Under Maj inleddes många större kampanjer med teman kring Ishockey-VM och Fotbolls-EM vilket ger positiva effekter för TV-kanalerna.

– De stora vinnarna hittills i år är direktreklam, internet samt dagspress landsort. Som vi tidigare har sett så håller trenden i sig att allt fler annonsörer väljer att låta sin mediebyrå handha dessa investeringar. Det handlar ofta om annonsörer som tidigare har hanterat delar av sina medieköp internt, och som nu väljer att ta hjälp från en mediebyrå. Denna grupp annonsörer, som hittills har haft lägre investeringar, behöver nu med ökade mediebudgetar få extern hjälp, säger Per Rosvall.

Radio backar med 14 procent under maj och ökar med 1 procent 2008. En av förklaringarna är att en del annonsörer har valt att allokera sina investeringar i andra medier såsom TV och internet.

– Internet har hittills ökat med 17 procent under 2008, och även om maj inte uppvisar någon förändring jämfört med föregående år, så är det spännande att se internets starka tillväxt över tiden, som sannolikt kommer att fortsätta under resten av året, säger Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills 2008 och 25 procent i maj medan dagspress storstad backar med 6 procent i maj och 1 procent hittills 2008. Kvällspress backar 5 procent hittills i år och med 1 procent i april. Veckopress ökar 2 procent i maj och 3 procent hittills 2008. Utomhusreklam har haft en negativ trend under 2008 men genom en stark månad, med en 11-procentig uppgång i maj, ligger mediekategorin hittills under 2008 på en ökning på 1 procent.

Mediekategorier som ökar i maj:
• Dagspress landsort 25%
• Utomhus 11%
• TV 7%
• Veckopress 2%

Mediekategorier som minskar i maj:
• Radio -14%
• Fackpress -9%
• Dagspress storstad -6%
• Kvällspress -1%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Erik Söderberg , analytiker, Mindshare, tel. 08-562 585 14
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23,
070-266 15 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

May 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut