Mediebyrå Barometern
juni/juli2023

Sval sommar för medieinvesteringarna 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 5,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Den mediekategori som ökade mest under sommarmånaderna var online video, detta med en positiv tillväxt om 13,3 procent. Tuffast hade kategorin bio som backade med 47,6 procent. Totalt förmedlades under juni och juli drygt 1,5 miljarder kronor. 

Under årets sommarmånader, juni och juli, backade medieinvesteringarna med totalt 5,5 procent. En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt, men två kategorier gick mot strömmen; online video och radio som ökade med 13,3 respektive 11,5 procent. Noteringarna innebär att de båda kategorierna gör sin bästa sommar sedan mätningarna påbörjades. – Medieinvesteringarna fortsatte att backa under sommaren, detta för nionde månaden i rad. Några mediekategorier ökade dock under sommaren och förutom online video blev radio sommarens vinnare i kampen om annonspengarna. Det är värt att notera att de tre kategorier som ökat mest under 2023 inte är digitala. Bio, utomhus/trafikreklam och radio har hittills ökat mer än övriga kategorier under 2023. Bred och snabb räckvidd är viktigt för annonsörer, och när TV tappar räckvidd flyttar pengarna till andra massmedier, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

Den mediekategori som backade mest under sommaren var bio, detta med en negativ tillväxt om 47,6 procent. Även kategorierna populärpress, fackpress, dagspress landsort, dagspress kväll, dagspress storstad, TV, DR/Annonsblad, sociala medier, utomhus/trafikreklam, sök och online display uppvisade negativ tillväxt under sommarmånaderna. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 26,7 procent. 

– Nedgången för TV blev stor under sommaren och betyder all-time-low för kategorin, till och med lägre än under pandemisommaren 2020. Samtidigt gick online video starkt och det är tydligt att förflyttningen från TV till online video fortsätter med oförminskad hastighet. De tryckta medierna gjorde en anmärkningsvärd svag sommar och tappade hela 27 procent jämfört med sommaren 2022 – som var en låg notering. Medieinvesteringarna för tryckta medier faller snabbt och kraftigt just nu, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2023:
12/9, 17/10, 14/11 och 12/12. 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2023 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2023 som PDF

Jun 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2023
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut