Mediebyrå Barometern
januari2021

Tvärnit för medieinvesteringarna under årets första månad

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 18,4 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin utomhus/trafikreklam som backade med hela 58,1 procent. Totalt förmedlades under januari drygt 880 miljoner kronor.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 18,4 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är den svagaste noteringen för en januarimånad sedan 2010. Endast två mediekategorier gick mot strömmen; online video och sociala medier som ökade med 5,8 respektive 1,3 procent.

– Medieinvesteringarna backade kraftigt under januari och uppvisade en negativ tillväxt om 18,4 procent. Efter ett relativt starkt fjärde kvartal, där medieinvesteringarna endast föll med 4,5 procent, är detta mycket förvånande. Siffrorna visar att annonsörer och mediebyråer inleder året mycket försiktigt. Smittspridningen och rådande restriktioner är faktorer som med säkerhet spelar in. Om detta är signifikant för resten av 2021 är för tidigt att sia om – men januari blev en mycket svag månad för medieinvesteringarna, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var utomhus/trafikreklam med en negativ tillväxt om 58,1 procent – en nivå som motsvarar medieinvesteringarna för kategorin 2010. Även DR/annonsblad, dagspress storstad, dagspress landsort, populärpress, radio, fackpress, online display, dagspress kväll, TV samt sök backade i januari.

– Bortsett från bio är det tryckta medier som drabbas hårdast. Printinvesteringarna rasade från redan låga nivåer och den samlade nedgången landade på 34 procent. Under januari 2021 investerades print för drygt 50 miljoner kronor, motsvarande siffra för bara sju år sedan var 200 miljoner. Även den största kategorin TV föll kraftigt under månaden. TV-köpen har inte varit så här låga sedan 2010. Även de digitala köpen minskade med 8 procent, drivet av online display. Det finns stor anledning för medieägarna att känna oro inför 2021. Annonsörerna är mycket försiktiga vid ingången av året, och annonsvolymer och priser faller snabbt. Om inte myndigheter och vaccineringar mildrar pandemin inom kort kommer många medier att få stora bekymmer, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 9/3, 6,4, 11/5 Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2021 som Excel

Jan 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut