Mediebyrå Barometern
december2011

Helåret 2011 blev 9,3 procent bättre än 2010

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i december 8,1 procent högre än samma månad förra året och helåret 2011 slutade på en ökning om 9,3 procent jämfört med 2010. De mediekategorier som utvecklats bättre än marknadens genomsnitt under helåret är DR/Annonsblad (44 procent), sökmarknadsföring (24 procent), radio (19 procent), internet (12 procent) samt utomhus (11 procent). Totalt förmedlades under december 993 miljoner kronor och på helåret 13,5 miljarder (12,1 miljarder 2010).

− Redan i november kunde vi se att de förmedlade årsinvesteringarna uppnådde en mycket hög nivå. Utöver det har vi konstaterat att under 2011 har den del av direktreklamen som hanteras av mediebyråerna ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Ökningen är inte representativt för mediet som helhet utan visar enbart att mediebyråernas andel ökar. Med en ökning om 44 procent jämfört med helåret 2010 är det den klart största förändringen som skett under året, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Under december månad ökade mediekategorin utomhus med 35,3 procent, men sett på helåret var ökningen 10,6 procent, vilket är något bättre än marknaden som helhet. Mediekategorierna sökmarknadsföring och radio hade en positiv utveckling såväl på helåret som för december då sökmarknadsföring ökade med 27,6 procent och radio med 26 procent jämfört med december 2010.

Mediekategorin TV har haft en minskad utveckling under den senare delen av året, men i december var utvecklingen 8,8 procent bättre än december 2010 och totalt har TV en ökning om 9,3 procent för helåret 2011, dvs helt i linje med marknaden för övrigt.

Den enda mediekategori som inte haft en positiv utveckling under helåret 2011 är kvällspress som minskat med 1,7 procent jämfört med helåret 2010.

− Att kvällspressen är den mediekategori som minskat mest under 2011 ska förklaras med att den kategorin hade en mycket stark utveckling under 2010, men det är även en konsekvens av att den tryckta kvällspressen sakta med säkert tappar i räckvidd, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

De mediekategorier som haft en negativ utveckling i december var fackpress (-14,9 procent), populärpress (-10,7 procent), bio (-10,3 procent) samt landsortspress (-2,8 procent). Men samtliga dessa kategorier har haft en positiv utveckling sett på helåret 2011.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 14/2, 13/3, 17/4, 15/5 samt 12/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i dec 2011:

Utomhus/Trafikreklam35 procent
Sök28 procent
Radio26 procent
Övrigt24 procent
DR/Annonsblad20 procent
Internet12 procent
TV9 procent
Kvällspress4 procent
Storstadspress3 procent

Mediekategorier som minskat i dec 2011:

Landsortspress-3 procent
Bio-10 procent
Populärpress-11 procent
Fackpress-15 procent

Mediekategorier som ökar helåret 2011:

DR/Annonsblad44 procent
Övrigt31 procent
Sök24 procent
Radio19 procent
Internet12 procent
Utomhus/Trafikreklam11 procent
TV9 procent
Fackpress8 procent
Populärpress5 procent
Bio5 procent
Landsortspress3 procent
Storstadspress2 procent

Mediekategorier som minskat helåret 2011:

Kvällspress-2 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Dec 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut