Mediebyrå Barometern
september2011

Minskade annonsintäkter för kvällspressen

Medieinvesteringarna för september månad ökade 4,7 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Den totala ökningen för marknaden är sedan årsskiftet 10,6 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under september månad, jämfört med samma period förra året, är bio (47,6 procent), DR/annonsblad (42,9 procent), internet (15,4 procent) och radio (10,2 procent). Totalt förmedlades 1,25 miljarder kronor i september.

I siffrorna från augusti visade kvällspressen en minskning som nu fortsätter. Annonsinvesteringarna i kvällspress under september var 19,5 procent lägre än förra året och det ackumulerat resultatet efter de tre första kvartalen visar på att kvällspressen har minskat (-2,3 procent) jämfört med förra året och är därmed den enda mediekategori som visar negativ utveckling för 2011.

− De minskade annonsintäkterna för kvällspress ska ses i ljuset av att 2010 var ett mycket starkt år för just den mediekategorin, men samtidigt är detta också en effekt av att de trycka kvällstidningarna tappar i räckvidd, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Två kategorier som utvecklats väl under september månad är bio och direktreklam. Bio ökade med
47 procent för denna specifika månad, jämfört med samma månad förra året, och har sedan årsskiftet utvecklats i linje med totalmarknaden. Trenden att mediebyråernas del av direktreklamen (DR/annonsblad) ökar har fortsätt då den kategorin haft en ökning i september om 43 procent, jämfört
med samma månad 2010.

− Värt att notera är att mediekategorin utomhus har efter ett starkt första halvår nu stabiliserats och ligger i linje med totalmarknadens utveckling. Det betyder dock inte att trycket på utomhusmediet har minskat utan det är en effekt av att det var riksdagsval förra året vilket gjorde att såväl augusti som september 2010 var extremt starka månader för utomhusmediet, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 15/11 & 13/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i sept 2011:
Bio                                    48 procent
DR/Annonsblad                 43 procent
Internet                            15 procent
Övrigt                               12 procent
Radio                                10 procent
Landsortspress                  7 procent
Utomhus/Trafikreklam         6 procent
Fackpress                           4 procent
Populärpress                      4 procent
TV                                       3 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i exce

Sep 2011
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut