Mediebyrå Barometern
januari2009

2009 inleds med ett kraftig ras

– Det kan vara vanskligt att dra alltför snabba slutsatser baserat på endast en månads resultat, men det är sannolikt att många mediekategorier kommer att drabbas av fallande investeringsnivåer under 2009, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediebyråernas omsättning minskar med 24 procent i januari som en följd av lågkonjunkturen och den finansiella krisen. Det är den största nedgång som noterats sedan Mediebyråbarometern startade i augusti 2006. Investeringarna i samtliga medieslag minskar, bortsett från de mindre kategorierna bioreklam och övrigt (som tillsammans står för mindre än 4 procent av mediebyråernas totala investeringar under januari 2009) som går mot strömmen och fortsätter att växa. Kvällspressen tappar 42 procent och utomhusreklam 40 procent. Internet som hittills ökat med tvåsiffriga tal varje månad, ser nu en nedgång på strax över 30 procent.

– I den aktuella situationen, när utbudet av annonsering är större än efterfrågan, kan det vara viktigt för respektive mediekategori att öka sina andelar. Vi kan till exempel se att TV under januari har ökat sin andel från cirka 34 procent till 37 procent av de totalt redovisade medieinvesteringarna under januari 2009, kommenterar Per Rosvall.

Radio minskar, likt internet, med drygt 30 procent och dagspress storstad minskar med knappt 30 procent. Dagspress landsort minskar med 19 procent vilket gör det till den mediekategori som klarar sig näst bäst efter TV som backar med 17 procent.

– Januari har blivit extra hårt utsatt på grund av uppskjutna budgetprocesser och därmed försenade årsavtalsförhandlingar, som styr de större annonsörernas medieinvesteringar. Stora förändringar vad gäller grundläggande villkor såsom konsumtion och kapitalkostnader i många branscher, inte minst fordons och bankindustrin, ligger till grund för detta, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som minskar i januari:
Kvällspress -42 procent
Utomhus -40 procent
Radio -31 procent
Internet -31 procent
Dagspress storstad -27 procent
Veckopress -20 procent
Dagspress landsort -19 procent
TV -17 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23
Martin Hugosson, analytiker, OMD, tel. 08-52 22 59 13, 0704-10 59 13

Kommande publiceringsdatum
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00 den 17 mars (februari 09), 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) och
16 juni (maj 09).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jan 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut