Mediebyrå Barometern
juni/juli2021

Så gick det för medieinvesteringarna under sommaren

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 13 procent, jämfört med samma period föregående år. Den mediekategori som ökade mest under sommarmånaderna var fackpress, detta med en positiv tillväxt om 50,6 procent. Tuffast hade kategorin DR/Annonsblad som backade med 60 procent. Totalt förmedlades under juni och juli nästan 1,6 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, ökade medieinvesteringarna med totalt 13 procent. Det motsvarar drygt 182 miljoner kronor. En majoritet av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt; fackpress, utomhus/trafikreklam, online display, TV, online video, populärpress, sociala medier, dagspress storstad, dagspress landsort samt dagspress kväll. Den mediekategori som ökade mest var fackpress, detta med en positiv tillväxt om 60 procent. Ackumulerat, hittills i år, har medieinvesteringarna ökat med totalt 11,6 procent.

-Medieinvesteringarna fortsatte att öka under sommaren, uppgången om 13 procent motsvarar drygt 182 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har medieinvesteringarna ökat med 746 miljoner kronor, motsvarande 11,6 procent. Återhämtningen har dock inte nått 2019 års nivåer, det vill säga före pandemin. Om vi jämför perioden januari-juli 2021 med 2019 har medieinvesteringarna minskat med 1,3 miljarder kronor. Det innebär att cirka halva nedgången efter pandemin är återhämtad. Det är dock tveksamt om investeringarna hittar tillbaka till 2019 års nivåer inom en överskådlig tid, detta då marknaden fortfarande präglas av osäkerhet och att siffrorna möter rekordnivåer, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under sommaren var DR/Annonsblad, detta med en negativ tillväxt om 60 procent. Även kategorierna sök och radio uppvisade negativ tillväxt under sommarmånaderna. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 34,6 procent.

-Om vi tittar på enskilda medier är det framför allt de digitala medierna som ökat mest under sommarmånaderna. Totalt ökade medieinvesteringarna i digitala kanaler med 23 procent, framför allt drivet av online video och sociala medier. De digitala kanalerna står nu för 42 procent av de samlade medieköpen, en ökning om tre procentenheter från 2020. Även det största mediet, TV, hade en stark sommar. Fotbolls-EM och OS har varit starkt bidragande till ökningen. Även utomhus/trafikreklam ökade under sommaren, dock från låga nivåer; mediet är fortfarande långt efter ett normalt år – men efterfrågan under hösten rapporteras vara stor och kategorin står sannolikt inför en kraftig återhämtning under hösten. Slutligen kan vi med glädje konstatera att det nu görs medieinvesteringar på bio. Kategorin har haft noll reklamintäkter sedan december 2020 och att man återigen kan annonsera på biograferna är bra för både mediemarknaden, annonsörerna och konsumenterna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2021: 7/9, 12/10, 19/11, 7/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern juni & juli 2021 som Excel

Jun 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2021
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut