Mediebyrå Barometern
april2021

Ljusning för medieinvesteringarna – medvind för online video

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 33,7 procent i april, jämfört med samma period föregående år. Detta är den andra månaden som kan jämföras utifrån ett coronaperspektiv då även april 2020 påverkades. Den mediekategori som ökade mest under april var online video. Tuffast hade kategorin populärpress som uppvisade en negativ tillväxt om 17,6 procent. Totalt förmedlades under april drygt 1,1 miljarder kronor.

Under årets fjärde månad ökade medieinvesteringarna med 33,7 procent. Den mediekategori som ökade mest var online video, detta med en positiv tillväxt om 81,4 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även online video den mediekategori som har ökat mest – detta med en positiv tillväxt om 30,4 procent. Även följande kategorier ökade under månaden: sociala medier, radio, TV, online display, dagspress storstad, utomhus/trafikreklam, fackpress, dagspress landsort, sök och dagspress kväll.

-Medieinvesteringarna ökade kraftigt i april jämfört med samma månad föregående år. Ökningen måste dock sättas i perspektiv: april 2020 var den första hela månaden under pandemin och medieköpen i april 2020 var de lägsta i Mediebyråbarometerns historia. Notering i april 2021 är således den svagaste aprilmånaden sedan 2010, samt den tredje svagaste aprilmånaden sedan mätningarna påbörjades. Det är uppenbart att medieinvesteringarna är på väg tillbaka, men de är långt ifrån den nivå som rådde före pandemin. Om marknaden nu har bottnat är nedgången påfallande lik finanskrisen 2008; då sjönk medieinvesteringarna med 18 procent innan den vände och sedan mars 2020 har nu investeringarna sjunkit med 19 procent, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. Den mediekategori som hade det tuffast i april, bortsett från bio, var populärpress. Detta med en negativ tillväxt om 17,6 procent. Även DR/Annonsblad backade under april och uppvisade en negativ tillväxt om 11,7 procent. Ackumulerat, hittills i år, är utomhus/trafikreklam den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 36,8 procent.

-Nästan samtliga medieslag ökade under april jämfört med samma månad föregående år. De två största kategorierna, TV och de samlade digitala köpen, ökade kraftigt; TV med 34 procent och digitala kanaler med 40 procent. Men trots ökningen är april 2021 den näst sämsta noteringen för TV sedan mätningarna startade 2007. Radio gjorde en mycket stark månad även jämfört med tidigare år. Det visar att efterfrågan för den kommersiella radion, trots sjunkande lyssnarsiffror, är hög. Även de samlade printkategorierna och utomhus/trafikreklam vände trenden och uppvisade positiv tillväxt i april. Trots detta får månaden ändå anses som svag för dessa kanaler då jämförelsesiffrorna från 2020 är mycket låga, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/6, 10/8, 7/9, 12/10, 19/11, 7/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern arpil 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern april 2021 som Excel

Apr 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut