Mediebyrå Barometern
december2007

Starkt slut på 2007

I december månads mediebyråbarometer så ser vi ett starkt avslut på 2007. Omsättningen i december ökar med drygt 19 procent jämfört med december 2006. Totalt är omsättningen hos Sveriges Mediebyråer cirka 11,8 miljarder kronor under 2007, att jämföras med 10,8 miljarder kronor under 2006. Denna starka avslutning på året innebär att omsättningen totalt för 2007 ökar med 8,4 procent jämfört med 2006. En fortsatt positiv konjunktur, med ökad privatkonsumtion under 2007, har påverkat reklammarknaden positivt.

– 2007 har varit ett starkt år för mediebyråerna. Tillväxten har legat fast runt 7 procent under hösten 2007, men med denna starka decembermånad så kliver vi upp på en tillväxt på över 8 procent. Även 2006 såg vi en stark tillväxt under årets sista månad, vilket vi kan konstatera även gäller i år, säger Per Rosvall, VD för Sveriges Mediebyråer.

TV är den största mediekategorin hos mediebyråerna. TV har vuxit med 21 procent i december 2007 och visar därmed också på en stark tillväxt jämfört med 2006. När det gäller köpta kontakter ökar de nya nischade kanalerna mer än de etablerade stora kanalerna under december. Totalt för hela 2007 ligger TV däremot under genomsnittet med en tillväxt på 6,7 procent.

– Vi ser en ökande trend att de nya nischkanalerna tar en allt större andel av TV-investeringarna på bekostnad av
de etablerade större kanalerna. Detta är en utveckling som vi sett under året och som har förstärkts under
december, säger Per Rosvall.

Dagspress storstad och dagspress landsort ökar också i december, med 29 procent respektive 22 procent. Kvällspress, som under året har visat svaga siffror, visar i december en ökning med nära 3 procent. Kvällspress har haft ett tungt år 2007 med vikande upplagor och förlorade läsare. Under 2008 ser det ljusare ut med både OS och fotbolls EM som draghjälp.

Årets tillväxtvinnare är Internet, som med en tillväxt på 48 procent befäster sin position som tredje största mediekategori hos mediebyråerna. Med en omsättningsökning på cirka 391 miljoner kronor visar internet också på störst ökning i omsättning jämfört med föregående år.

– Vi ser fortfarande en ökning av kommunikationen på internet för annonsörer som har etablerat internet som en
del av sin mediestrategi. Men vi ser även en ökning av nya aktörer som inte tidigare har använt internet som
mediekanal, säger Per Rosvall.

Bio är den mediekategori som uppvisar störst förändring i december och som har fördubblat omsättningen jämfört
med december 2006. Det bör noteras att bio är en liten mediekategori som utgör en mindre del av omsättningen
hos mediebyråerna. Sett till hela 2007 så har medieinvesteringarna i bioreklam ökat med 23 procent. Här har
digitaliseringen varit en positiv faktor som bidragit till en utveckling av biomediet under 2007.

Förutom Internet är de medier som visar starkast tillväxt under 2007 kategorin ”övriga medier” som vuxit med nära 26 procent, bio som ökat med drygt 23 procent, radio som ökat med nära 15 procent, veckopress/magasin som ökat med drygt 12 procent samt dagspress storstad som ökat med 9 procent.

De medieslag som visar på en negativ tillväxt under året är kvällspress som backat med drygt 8 procent, fackpress
minus drygt 3 procent, utomhus/trafikreklam har backat 5 procent och direktreklam –28,5 procent. Direktreklam
tappar i volym, men är en liten kategori hos mediebyråerna, så därför kan förändringarna bli stora. Utomhusreklam har haft ett tufft år, där stora upphandlingar under året kan ha påverkat utbudet och därmed omsättningen.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomi­system som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporte­ringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Dec 2007
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut