Mediebyrå Barometern
november2015

Dyster månad för print och sök

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade i november med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då november 2015 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2014.
De mediekategorier som har haft en tuff månad finner vi inom print samt sök. Totalt förmedlades under november närmare 1,4 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökar under november, utan hänsyn till den extra faktureringsdagen, är bio, internet, TV, utomhus/trafikreklam samt radio. Ökningen inom kategorierna radio och utomhus/ trafikreklam, 11,3 respektive 13,1 procent, motsvarar dock inte periodiseringseffekten. Vilket tyder på att dessa medier har utvecklats sämre i november jämfört med samma period föregående år.

– De ökningar vi kan se under november är med stor sannolikhet rena periodiseringseffekter. Bland de tryckta medierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen, och under november tappar samtliga av dessa kategorier. Många annonsörer laddar inför julen och jag ser med spänning fram emot att se hur medieinvesteringarna utvecklar sig under december. Den 12 januari publiceras nästa mediebyråbarometer och vi kommer då att summera och analysera 2015, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Samtliga mediekategorier inom print backar under november och tillsammans minskar dessa med cirka 14 procent. Den mediekategori som backar mest under november är dagspress kväll, som uppvisar en negativ tillväxt om 38,9 procent, jämfört med samma månad föregående år. Dagspress storstad och dagspress landsort backar med 12,7 respektive 12,1 procent under november. Kategorin sök minskar kraftigt under november och backar med 20,4 procent. 

- Kategorin sök tappar stort. Den ackumulerade ökningen inom sök för mediebyråerna (+4,6%) är klart svagare än för den totala marknaden, som förväntas öka cirka 20 procent under 2015 (IRM). För andra året i rad tappar mediebyråerna andelar på sökmarknaden. Detta beror på en kombination av primärt tre saker. För det första, skärpt konkurrens från specialistbyråer. Det handlar även om en outsourcing av sök-tjänster hos mediebyråerna till bolag inom de egna koncernerna. Och, för det tredje, beror detta på ett stort inflöde av mindre företag som inte använder sig av mediebyråer, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum för mediebyråbarometern: 12/1, 9/2, 8/3, 12/4 och 10/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i november 2015:

Bio22,3 procent
Internet21,1 procent
TV17,5 procent
Utomhus/Trafikreklam 13,1 procent
Radio11,3 procent
Övrigt39,5 procent

Mediekategorier som minskat i november 2015:

Dagspress kväll-38,9 procent
Fackpress-25,7 procent
Sök-20,4 procent
Dagspress storstad-12,7 procent
Dagspress landsort-12,1 procent
DR/Annonsblad-11,7 procent
Populärpress-2,4 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Nov 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut