Mediebyrå Barometern
december2021

Full återhämtning för medieinvesteringarna inga tecken på avmattning

Under helåret 2021 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 13,6 procent, jämfört med 2020. Även under årets sista månad, december, ökade medieinvesteringarna och uppvisade en positiv tillväxt om 11,5 procent, jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under december över 988 miljoner kronor och totalt för helåret 2021 nästan 14 miljarder kronor.

Under helåret 2021 ökade de totala medieinvesteringarna med 13,6 procent. Siffrorna visar även att investeringarna, under årets fjärde och sista kvartal, nådde den näst högsta noteringen sedan mätningarna påbörjades. Detta innebär full återhämtning för medieinvesteringarna i och med det fjärde kvartalet, ett kvartal som blev starkare än både 2019 och 2020.

Det är främst de digitala kanalerna som har ökat under året, dessutom från relativt höga nivåer 2020. Den mediekategori som har ökat mest under 2021 är sociala medier, detta med en positiv tillväxt om 28,6 procent. 2021 blev även året då investeringarna i digitala kanaler gick om köpen i TV, de digitala kanalerna ökade totalt med cirka 23 procent, jämfört med TV som landade på cirka 10 procent. Den mediekategori som under helåret 2021 uppvisat störst negativ tillväxt är DR/Annonsblad. Föregående år var det bio, vilket kunde förklaras genom att biograferna var stängda stora delar av året. Av samma förklaring kan bios kraftiga tillväxt under 2021härledas. Även dagspress landsort och dagspress kväll landar på röda siffor nu när året summeras.

Medieinvesteringarna har återhämtat sig förvånansvärt snabbt under 2021. Siffrorna för det fjärde kvartalet visar på full återhämtning och det finns inga tecken på en avmattning vid ingången till 2022 många medier rapporterar hög efterfrågan och redan nu slutsålda veckor. Dessutom innehåller 2022 flera events som kommer att driva mediemarknaden, däribland riksdagsval, OS och fotbollsVM. 2022 har alla förutsättningar att bli ett starkt år för medieinvesteringarna, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Under årets sista månad ökade medieinvesteringarna med 11,5 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade en positiv tillväxt under månaden och den stora vinnaren, bortsett från bio, blev utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 55,3 procent. Endast tre kategorier uppvisade negativ tillväxt under december; fackpress, DR/Annonsblad och dagspress kväll.

Mediemarknaden var fortsatt stark under december. Att julhandeln var tillbaka i butikerna präglade månaden då typiska utbudsmedier ökade kraftigt jämfört med förra året; utomhus/trafikreklam, dagspress storstad och radio. Siffrorna jämförs med svaga jämförelsetal, men utomhusmediet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Nästan samtliga kategorier visade på tillväxt under december 2021; digitala medier ökade med 7,3 procent, print med 3,3 procent och TV med 1,9 procent. Som tidigare konstaterat har mediemarknaden återhämtat sig mycket starkt det senaste kvartalet, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 8/2, 8/3, 12/4, 10/5

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern december 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2021 som Excel

Dec 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut