Mediebyrå Barometern
februari2012

TV och internet bakom ökade medieinvesteringar

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i februari 8 procent högre än samma månad föregående år. Medieinvesteringarna påverkades generellt positivt av att februari hade en extra dag i och med skottåret. Ökningen förklaras vidare av mediekategorierna TV och internet, som efter en försiktig inledning på året återhämtade sig väl i februari. Båda mediekategorierna ligger efter två månader högre än samma period 2011. Dagspressen fortsätter att uppvisa en svag utveckling och ligger efter två månader under fjolårsnivån, även radio har haft en tuff start på året. Totalt förmedlades under februari 990 miljoner kronor.

Under februari är det främst två mediekategorier som har haft en mycket stark utveckling. Internet ökade med 22 procent och TV med 19 procent. I övrigt noterades mindre ökningar för mediekategorierna DR/annonsblad, bio, utomhus och sök.

− Att de totala medieinvesteringarna ligger nästan 2 procent högre än motsvarande period 2011 är ett styrkebesked. Speciellt med tanke på att förra året var ett rekordår med de högsta medieinvesteringarna någonsin. Skulle dessutom finansoron i världen komma att dämpas kan 2012 bli ett riktigt bra år för branschen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

− Om vinnarna hittills i år är TV och internet, tillhör dagspressen förlorarna. Både storstadsmorgonpress och kvällspress minskade med drygt 10 procent i februari. Den lokala morgonpressen har klarat sig något bättre men efter två månader ligger investeringarna ändå nästan 6 procent lägre än samma period föregående år. Även radio har en haft en tuff start på 2012 och backar ytterligare i februari. Det ska dock sättas i relation till att 2011 var ett väldigt starkt radioår, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

De mediekategorier som har haft en negativ utveckling i februari är kvällspress (-12 procent), storstadspress (-11 procent), radio (-8 procent), populärpress (-2 procent) och fackpress (-1 procent).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 17/4, 15/5 samt 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i februari 2012:

Övrigt38 procent
Internet22 procent
TV19 procent
DR/Annonsblad6 procent
Bio3 procent
Utomhus/Trafikreklam2 procent
Sök1 procent
Landsortspress0 procent

Mediekategorier som minskat i februari 2012:

Fackpress-1 procent
Populärpress-2 procent
Radio-8 procent
Storstadspress-11 procent
Kvällspress-12 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i Excel

Feb 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut