Mediebyrå Barometern
november2021

Full återhämtning för medieinvesteringarna – uppe på rekordnivåer

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 10,2 procent under november, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna ökade under månaden och flera av dem nådde dessutom rekordnivåer. Siffrorna för november visar att medieinvesteringarna nu har återhämtat sig efter pandemin. Totalt förmedlades under november drygt 1,6 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under november var bio, online video, sociala medier, dagspress kväll, utomhus/trafikreklam, radio, TV, dagspress storstad, populärpress, fackpress, online display och dagspress landsort. Både TV, radio och utomhus/trafikreklam nådde all-time-high för en novembermånad, och bio har återhämtat sig mycket snabbt och är nu nästan uppe på nivåer likt före pandemin. Totalt ökade medieinvesteringarna med 10,2 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala investeringarna en positiv tillväxt om 12,2 procent.

– Medieinvesteringarna i november visar mycket starka siffror och vi kan nu konstatera att vi ser en full återhämtning efter pandemin. Totalt sett landar investeringarna i november på drygt 1,6 miljarder, vilket är ett all-time-high för en novembermånad. Dessutom är detta den fjärde enskilt högsta månadsnoteringen -någonsin. Totalt har medieinvesteringarna ökat med över 12 procent hittills i år, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Endast två mediekategorier uppvisade negativ tillväxt under november, DR/Annonsblad och sök. Detta med 35,5 respektive 15,5 procent. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest, detta med en negativ tillväxt om 33,4 procent.

– De digitala kanalerna noterade all-time-high för november med drygt 613 miljoner, och är nu permanent förbi TV som den största mediekanalen. Tillväxten i november är 10,6 procent och ackumulerat för året hela 21,6 procent. Tillväxten drivs av sociala medier och online video. Hittills i år står online video för 23 procent kopplat till investeringarna i rörlig bild, för bara två år sedan var den andelen 15 procent – det är tydligt att online video snabbt tar andelar från den traditionella TV-reklamen. Om inte ytterligare en pandemivåg slår mot Sverige är prognosen för 2022 mycket ljus. Det finns tillväxt i ekonomin, efterfrågan på reklam är hög och 2022 består av flera event som driver reklammarknaden såsom vinter-OS, fotbolls-VM och riksdagsval, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/1, 8/2, 8/3, 12/4, 10/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2021 som Excel

Nov 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut