Mediebyrå Barometern
juni/juli2013

Medieinvesteringarna fortsatte ner under sommaren

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att minska. Efter årets sju första månader har de totala investeringarna minskat med nästan 7 procent jämfört med samma period föregående år. För månaderna juni och juli var minskningen, jämfört med motsvarande månader föregående år, 9 respektive 8 procent. Minskningen förklaras främst av den fortsatta nergången för printmedierna samt en viss tillbakagång för den största mediekategorin, TV. Totalt förmedlades under juni och juli 1,4 miljarder kronor.

För de bägge sommarmånaderna juni och juli accelererade nedgången totalt sett för medieinvesteringarna och hittills i år summeras nedgången till knappt 7 procent. De största nedgångarna står printmedia för där framför allt kvällspressen uppvisar kraftig nedgång i investeringsvolymer jämfört med samma två månader föregående år.

– Under det andra kvartalet bromsade nedgången i medieinvesteringar upp något, men tyvärr vänder det och nedgången accelererar under sommarmånaderna. För den största mediekategorin, TV, blev juni och juli dystra månader tittarmässigt med minskat totalt TV-tittande som till stor del beror på det varma vädret. De kommersiella kanalerna klarade sig förhållandevis bättre med ökande tittartidsandelar. Digitala medier är de enda mediekategorier som ökar under perioden. Internet ökar med knappt 5 procent och sök ökar med nästan 12 procent. Eftersom juni och juli har så små volymer är det dock svårt att dra några slutsatsen om hösten. Men jag skulle tro att vi trots en svag sommar ändå kan se fram emot en höst med lite mer medvind än i våras, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna i radio fortsätter ner under både juni och juli månad jämfört med samma månader föregående år. Hittills i år summerar nedgången till nästan 25 procent. Mediekategorin bio gör ett svagare juni jämfört med samma månad året innan men växer i juli och hittills i år har kategorin ökat sina investeringar med nästan 17 procent.

– Printmedierna är tillbaka på stora negativa tal och exempelvis kvällspress backar med nästan 45 procent för de två månaderna juni och juli. Mediekategorin magasin klarar sig bättre under sommaren med en mindre tillbakagång på nästan 5 procent. Totalt backar hela printkategorin med knappt 23 procent. Även utomhus hade det tufft med en nedgång på 16 procent. Juni och juli tillsammans summeras till en nedgång på drygt 2 procent, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 10/9, 8/10, 12/11 och 10/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i juni 2013:

Övrigt23 procent
Internet6 procent
Sök5 procent

Mediekategorier som minskat i juni 2013:

Populärpress-4 procent
DR/Annonsblad-5 procent
TV-7 procent
Storstadspress-7 procent
Bio-12 procent
Utomhus/Trafikreklam-14 procent
Landsortspress-21 procent
Fackpress-28 procent
Radio-29 procent
Kvällspress-41 procent

Mediekategorier som ökat i juli 2013:

Övrigt32 procent
Sök18 procent
Bio8 procent
TV5 procent
Internet3 procent

Mediekategorier som minskat i juli 2013:

Utomhus/Trafikreklam-20 procent
Fackpress-5 procent
Populärpress-6 procent
DR/Annonsblad-18 procent
Landsortspress-24 procent
Radio-25 procent
Storstadspress-38 procent
Kvällspress-49 procent

Ladda ner Mediebyråbarometern juni/juli 2013 som pdf

Ladda ner Mediebyråbarometern juni 2013

Ladda ner Mediebyråbarometern juli 2013

Jun 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2013
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut