Mediebyrå Barometern
februari2009

Fortsatt nedåt för medieinvesteringarna

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att gå ned under februari. Totalt backar investeringarna med 21 procent i februari 2009 jämfört med samma månad 2008. Volymen uppgår till 726 miljoner kronor mot 914 miljoner kronor under 2008.

– Under februari 2008 var vi i slutet av en mycket stark konjunktur, och nu befinner vi oss i en lågkonjunktur. Dock ska man ha i åtanke att under 2008, som var ett starkt år, så var det framför allt under januari, februari och juni som årets uppgång uppstod, samma månader som i år förmodligen kommer vara de sämsta. Vi tror inte att de klassiska högsäsongsmånaderna kommer att backa med så här stora volymer, även om 2009 definitivt kommer att bli ett svagare år än 2008, kommenterar Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Direktreklam är det enda medieslag som ökar, resterande kategorier går ned mellan 10 och 46 procent. Radio backar med 26 procent i februari och 27 procent totalt i år. Dagspress går ned med 32 procent, men det medieslag som drabbats hårdast är fackpress som backar med 46 procent och ackumulerat ligger på en nedgång på 43 procent jämfört med samma period 2008. Kvällspress går ned 43 procent vilket är en betydande nedgång. Magasin går ned 30 procent i februari och ligger hittills på en ackumulerad nedgång på 26 procent.

Tre medieslag framstår som vinnare i februari, genom att de har lyckats bromsa nedgången från januari, dessa är TV, internet och utomhus. TV backade med 17 procent i januari och 10 procent i februari vilket ger dem ett ackumulerat tapp på 13 procent. Hittills är det endast TV som har lyckats ta andelar från de totala investeringarna, och ligger nu på 37 procent jämfört med 33 procent under samma period 2008.

Utomhus backade med 40 procent januari och ligger 14 procent back i februari 2009 jämfört med februari 2008 – vilket innebär att de ackumulerade investeringarna har gått ned 29 procent. Internet tappar 17 procent i februari vilket också får räknas som en återhämtning från en nedgång på 31 procent under januari.

– Vi sa i januari att vi inte trodde på en nedgång på 24 procent på helåret 2009 och februari visar att det går åt rätt håll. Den ackumulerade nedgången har återhämtat sig från minus 24 procent till minus 21 procent. Men det är i dagsläget svårt att sia om framtiden. Det enda vi kan säga med säkerhet är, för att travestera Bette Davis, ”Fasten your seatbelts it’s going to be a bumpy ride”, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som minskar i januari:
Kvällspress -43 procent
Dagspress storstad -34 procent
Veckopress -30 procent
Radio -26 procent

Dagspress landsort -25 procent
Utomhus -14 procent
Bio -13 procent
TV -10 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD, Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23
Martin Hugosson, analytiker, MD OMD, tel. 0704-10 59 13

Kommande publiceringsdatum
Mediebyråbarometern publiceras klockan 9.00 den 21 april (mars 09) 19 maj (april 09) och 16 juni (maj 09).

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Feb 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut