Mediebyrå Barometern
november2019

Digitala medieköp minskar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 4,2 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev mediekategorin radio som uppvisade en positiv tillväxt om 12,9 procent och gjorde sin bästa novembermånad någonsin. Samtidigt backade de totala digitala medieköpen med hela 6,2 procent under månaden. Totalt förmedlades under november nästan 1,3 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under november var radio, bio, sociala medier, TV samt utomhus/trafikreklam. Kategorin radio uppvisade en positiv tillväxt om 12,9 procent, totalt investerades drygt 50 miljoner kronor under månaden – vilket är den starkaste november någonsin för kategorin. Även bio uppvisade stark tillväxt under månaden och ökade med 9,1 procent. Trots detta backade de totala medieinvesteringarna med 4,2 procent under november, vilket är den svagaste novembermånaden sedan 2014.

– November blev ett kvitto på att de traditionella räckviddsmedierna – såsom radio, utomhus/trafikreklam och TV – fortsatt är lokomotivet i marknaden. Mediekategorin radio gjorde sin starkaste novembermånad någonsin och även bio ökade kraftigt. De digitala kanalerna går trögare och backade med totalt 6,2 procent i november. Möjligen på grund av svårigheter med enhetliga valutor och en brist i förtroende för vad de levererar i förhållande till de traditionella och mer ”trygga” kanalerna, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som hade det tuffast i november var populärpress, som backade med 39,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat har kategorin en negativ tillväxt om 24,2 procent under 2019. Även mediekategorierna fackpress, DR/Annonsblad, dagspress kväll, online video, dagspress landsort, dagspress storstad, online display samt sök uppvisade negativ tillväxt under november.

– De totala medieköpen backade i november och ackumulerat har medieköpen backat med 3,1 procent sedan januari, motsvarande 433 miljoner kronor. De digitala köpen backade på bred front; totalt 6,2 procent. Samtliga digitala kanaler minskade i november, utom sociala medier, som ligger kvar på 2018- års nivå. Vi har sett en trend där tillväxten i de digitala kanalerna minskar, och november förstärker den trenden; tillväxten ackumulerat 2019 för digitala kanaler är under 1 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 7/1, 11/2, 10/3, 7/4.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometerns November 2019 som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern November 2019 som Excel

Nov 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut