Mediebyrå Barometern
juni/juli2016

Medieinvesteringarna ökade under sommaren

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. En tillväxttakt som kan ses ännu starkare med hänsyn till att samma period 2015 hade en ytterligare faktureringsdag. De mediekategorier som sticker ut och uppvisar positiv tillväxt under sommarmånaderna är radio, bio, utomhus/trafikreklam samt landsortspress. De mediekategorier som har haft det tufft under juni och juli återfinns främst inom print. Totalt förmedlades under juni och juli mer än 1,5 miljarder kronor.

Mediekategorin radio ökade mest under sommarmånaderna och uppvisar en positiv tillväxt om 21,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Under juli ökade radio med 35 procent. Även bio uppvisade positiv tillväxt under sommaren med en ökning om 21 procent, vilket påvisar att den positiva trenden för kategorin håller i sig. Utomhus/trafikreklam fortsätter öka med en ackumulerad tillväxt om 12,2 procent under 2016. Även mediekategorierna landsortspress och internet ökade under både juni och juli.

– Generellt sett brukar medieinvesteringarna sjunka under sommaren och juli kan ses som årets svagaste månad. I relativa tal har dock sommaren 2016 varit en stark period för mediebyråerna och medierna. Under juli ökade medieinvesteringarna med hela 12,8 procent, vilket gör månaden till den näst starkaste juli i mediebyråbarometerns historia. Många mediekategorier har ökat under perioden, flertalet gynnat av fotbolls-EM, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Printkategoriernas minskning avtar under juni och juli vid en jämförelse med tidigare månader under 2016. Populärpress tappar mest under sommarmånaderna och backar med 22,3 procent. Mediekategorin TV minskar med 18 procent under juni, minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då perioden 2016 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2015. TV återvinner dock mark under juli, men trots detta tappar TV totalt 6,2 procent under juni och juli 2016.

– TV ser inte ut att ha gynnats av fotbolls-EM och vi kan konstatera att internet enskilt för första gången någonsin var större än TV under juni. Printkategorierna tappar mindre än på mycket länge. Nedgången under juni och juli är endast 5 procent och tendensen att medieinvesteringarna planar ut i de tryckta medierna håller därmed i sig – fallande annonspriser verkar dra till sig annonsörer. Detta är primärt drivet att landsortspressen; räckvidden på landsorten faller inte i samma takt som i andra printkategorier, och den lokala tidningen står sig fortfarande stark på landsorten, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11 Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2016: 6/9, 11/10, 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner mediebyråbarometern Juni som Excel

Ladda ner mediebyråbarometern Juli som Excel

Jun 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Jul 2016
Aktuell månad
Delar
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut