Mediebyrå Barometern
januari2019

Kvällspress överraskar och rekord för digitala kanaler

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 2,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Trots detta kan januari 2019 ses som stark då nivån är en av de högsta för månaden någonsin. Månadens stora vinnare blev dagspress kväll som ökade med 13,8 procent. Under januari uppvisade flertalet digitala kanaler positiv tillväxt och står nu för nästan 40 procent av de totala medieköpen, vilket är den högsta noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Totalt förmedlades under januari nästan 1,2 miljarder kronor.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 2,6 procent, jämfört med samma månad föregående år. Den kategori som ökade mest under månaden var dagspress kväll med en positiv tillväxt om 13,8 procent. Även online display och online video ökade under månaden, 11,6 procent respektive 7,8 procent.

– Den starka konjunkturen för medieinvesteringarna håller i sig. Trots en nedgång om 2,6 procent är januari 2019 en av de starkaste januarimånaderna i Mediebyråernas historia. Dagspress kväll var den mediekategori som ökade mest under årets första månad. Kategorin har även visat sig stark i januari tidigare år, sannolikt beroende på utförsäljningar och reor från detaljister. De digitala kanalerna ökade sammantaget med 6,2 procent i januari och står nu för nästan 40 procent av de totala medieköpen från mediebyråerna, vilket är den högsta noteringen hittills, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var bio med en negativ tillväxt om 31,3 procent. Även fackpress, populärpress, radio, dagspress storstad, TV, sök, dagspress landsort, DR/annonsblad samt sociala medier backade i januari.

– Det är anmärkningsvärt att två breda massmedier, TV och radio, tappade under januari. Radio blev den stora förloraren med en minskning om 23,1 procent. Visserligen möter radio starka siffror från 2018, men förra året vid samma tid fanns inte de nationella licenserna som finns idag – nedgången är överraskande. TV möter också en stark månad; januari 2018 var strax innan OS. Men en del av förklaringen till nedgången, om 6,1 procent, är sannolikt de stora prishöjningarna från TV-nätverken, som fått annonsörer att antingen avvakta i januari, eller flytta budget till andra mediekanaler. TV har inte varit slutsålda i januari, och kanske har man överskattat marknadens vilja att betala kraftigt höjda priser, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 12/3, 9/4.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Jan 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut