Mediebyrå Barometern
maj2021

Stark månad för medieinvesteringarna – rekord för online video

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 50,5 procent i maj, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2021 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2020. En majoritet av mediekategorierna uppvisade en positiv tillväxt och den kategori som ökade mest var online video. Detta med en positiv tillväxt om 103,4 procent. Totalt förmedlades under maj drygt 1,3 miljarder kronor.

Maj blev en stark månad för medieinvesteringarna som ökade med 50,5 procent. Flertalet mediekategorier ökade under månaden; online video, radio, utomhus/trafikreklam, TV, dagspress storstad, online display, sociala medier, populärpress, fackpress och dagspress kväll. Den kategori som ökade mest var online video, detta med en positiv tillväxt om 103,4 procent. Detta är den högsta månadsnoteringen för kategorin – någonsin. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 10,1 procent.

– För andra månaden i rad sker en mycket kraftig återhämtning för medieinvesteringarna. Under maj uppgick investeringarna till drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med om 50,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år har även medieinvesteringarna ökat med drygt 10 procent. Till viss del är maj månads ökning en kalendereffekt då maj 2021 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2020. Men, bortsett från kalendereffekt som endast är 10–15 procent, ökade investeringarna under maj med 35-40 procent. Mediemarknaden är definitivt tillbaka, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under maj var; DR/Annonsblad, sök, dagspress landsort samt bio. Den kategori som hade det tuffast var DR/Annonsblad som backade med 20,3 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den kategori som har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 27,2 procent. Siffrorna som redovisas för bio är förväntat i och med stängda biografer till följd av corona.

– Ökningen under maj var mycket bred på grund av den svaga majmånaden 2020. Ökningen omfattade nästa alla medietyper, men några kategorier stack ut. Däribland online video som mer än fördubblade omsättningen och därmed gjorde en all-time-high månad. Online video är den kategori som kanske har påverkats minst av pandemin, och trots det fortsätter kanalen att öka mest. Även radio gjorde en mycket stark månad med en ökning om 73 procent. Trots fallande lyssnarsiffror är efterfrågan hög. Noteringen 2021 är den högsta för en maj-månad för radio. Vill också lyfta utomhusmediet som har drabbats mycket kraftigt av pandemin, med avbokningar och minskad orderingång. I maj ökade kategorin med över 70 procent, dock från en mycket låg nivå. Utomhusmarknaden är på väg tillbaka med ökad orderingång och flera fulltecknade veckor, men är fortfarande en bit ifrån läget före pandemin, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/8, 7/9, 12/10, 19/11, 7/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2021 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2021 som PDF

May 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut