Mediebyrå Barometern
mars2010

Fortsatt positiva siffror för medieinvesteringarna i mars

Mars visar upp fortsatt stabila och positiva siffror för flera mediekategorier. Som helhet slutade månaden på plus 4,5 procent och totalt visar det första kvartalet 2010 en ökning på 4,1 procent. Totalt investerades under mars 1,1 miljard kronor genom Sveriges Mediebyråers medlemmar.

Utvecklingen har varit särskilt positiv för kvällspress som ökat 23 procent jämför med samma månad föregående år. Positiv utveckling visar även fackpress och sök som ökar 13 respektive 10 procent i mars.

− Det är en liten ökning, men det som känns extra positivt är att den generella ökningen nu sakta men säkert börjar kännas stabil. Det är också roligt att internet och sök fortsätter att växa. Under första kvartalet har både internet och sök ökat mer än 20 procent, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Internet, kvällspress och landsortspress ökade redan i februari och fortsätter att öka i mars, där kvällspress med en uppgång på 23 procent visar mycket starka siffror. Det har gått sämre för DR/Annonsblad och övrigt som fortsätter att minska också i mars.

− Att kvällspress sticker ut med en ackumulerad ökning på 17 procent är inte bara en effekt av att första kvartalet 2009 var dåligt, utan att det faktiskt går riktigt bra för kvällspress just nu, säger Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Av de mediekategorier som förlorade mark i februari vänder sök, fackpress, tv och utomhusreklam upp igen i mars. De mediekategorier som låg på plus i februari men nu går tillbaka är radio, bio, storstadspress och populärpress. Bio tappar 39 procent men små skillnader i investeringarna kan slå hårt enskilda månader mot mindre kategorier som bio.

TV ökar med drygt 4 procent under kvartalet, det vill säga helt i linje med marknaden. Vi ser dock tydligt att den positiva trenden för TV fortsätter. Efterfrågan på TV-utrymme har varit väldigt hög både i april och i bokningarna för maj, och många TV-kanaler är till och med överbokade. Den höga siffran i mars påverkas dock även av att det var fem måndagar den månaden, avslutar Håkan Gustafsson.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Mediekategorier som ökar i mars 2010:
Kvällspress                    23 procent
Internet                         13 procent
Fackpress                     13 procent
Sök                               10 procent
TV                                   8 procent
Landsortspress              7 procent
Utomhus/Trafikreklam     6 procent

Mediekategorier som minskar i mars 2010:

Bio                    -39 procent
Övrigt               -24 procent
DR/Annonsblad -21 procent
Populärpress     – 5 procent
Radio                 – 4 procent
Storstadspress – 3 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för april 2010 publiceras den 18 maj och för maj den 22 juni.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Mar 2010
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut