Mediebyrå Barometern
september2014

Valet lyfte medieinvesteringarna i september

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte att växa under september månad jämfört med samma månad föregående år. Valet förklarar till viss del den totala uppgången om 2,8 procent även om utvecklingen för de olika kategorierna varierade stort. Bland annat krympte investeringarna i den störta mediekategorin, TV, med drygt 8 procent. Mer positiv var utvecklingen för de digitala mediekategorierna. Medieinvesteringarna har vuxit med 2,9 procent ackumulerat hittills i år jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under september månad drygt 1,5 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att växa ungefär i linje med den ackumulerade tillväxten hittills i år även om utvecklingen per mediekategori varierar mycket. Omfördelningen av annonspengar påverkar samtliga mediekategorier och skapar viss obalans mellan utbud och efterfrågan. Under september påverkas dessutom medieinvesteringarna av riksdagsvalet och hur de olika partierna väljer att investera sina marknadsföringsbudgetar.

– Det är uppenbart att riksdagsvalet har påverkat mediespenderingen och medievalen i september. Det finns en hel del avvikelser jämfört med tidigare månader under året. Vad som inte avviker är att mediebyråernas omsättning ökar mellan 2-3 procent varje månad och i september är den siffran 2,8 procent. Valet har gynnat ett flertal mediekategorier, exempelvis utomhus, bio och landsortspress ökar alla väsentligt mer än tidigare under året. Detta är i sig inte förvånande, förutom landsortspressens kraftiga ökning. Landsortspress är den enda dagspresskategorin som ökar under september och går alltså emot strömmen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Ytterligare en printkategori går mot strömmen och ökar under september månad, fackpress, som ökar med 5 procent. Även mediekategorin radio uppvisar tillväxt under september och ökar med 16 procent vilket är linje med den ackumulerade tillväxten hittills i år. De digitala mediekategorierna fortsätter även de att uppvisa positiv utveckling, både internet och sök växer med ungefär 25 procent vardera i september vilket är något bättre än den totala tillväxten hittills i år.

– Kvällspressen, som förväntades öka i september, gör en kraftig minskning på drygt 25 procent. Även om kvällspressen sannolikt får igen delar av dessa pengar digitalt är nu den tryckta tidningen i fritt fall. TV minskar också kraftigt, ner 57,5 miljoner kronor i september jämfört med samma månad 2013, och det är helt drivet att tittartiden som sjönk -11 procent jämfört med samma månad 2013. TV klarar inte av att leverera den reklamtid som efterfrågas. Det flyter över stora pengar till webb-TV just nu, och den utvecklingen accelererar, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten 11/11 och 9/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i september 2014:

Bio78 procent
Internet25 procent
Internet30 procent
Utomhus/trafikreklam25 procent
Sök25 procent
Landsortspress20 procent
Radio16 procent
Övrigt11 procent
Fackpress5 procent
DR/Annonsblad3 procent

 

Mediekategorier som minskat i september 2014:

TV-8 procent
Storstadspress-9 procent
Populärpress-17 procent
Kvällspress-26 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF

Sep 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut