Mediebyrå Barometern
december2018

Medieinvesteringarna slår rekord – igen

Under helåret 2018 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 6,2 procent, jämfört med 2017. De totala medieinvesteringarna under 2018 är de högsta i Mediebyråbarometerns historia. Detta innebär att investeringarna slår all time high – för andra året i rad. Dessutom avslutades året starkt och i december ökade medieinvesteringarna med 4,9 procent, jämfört med samma månad föregående år. Noteringen är den högsta någonsin för den aktuella månaden. Totalt förmedlades under december nästan 1,1 miljarder kronor och totalt för helåret 2018 över 15 miljarder kronor.

Under helåret 2018 ökade de totala medieinvesteringarna med 6,2 procent, vilket motsvarar omkring 896 miljoner kronor. Det är den högsta noteringen sedan Mediebyråbarometern startades. De flesta mediekategorier har haft en positiv tillväxt under 2018 och, för andra året i rad, blev årets stora vinnare radio. Radio är den kategori som har växt mest under året, med en positiv tillväxt om 22,4 procent, vilket motsvarar en ökning om 108 miljoner kronor. Även utomhus/trafikreklam, sociala medier, online video, sök, TV och online display landar på plussiffror när året summeras. Den kategori som står för den största ökningen i faktiska tal blev TV med en positiv tillväxt om 538 miljoner kronor. De samlade digitala kanalerna stod också för en stor ökning under året med en tillväxt om 6,7 procent.

De mediekategorier som under helåret 2018 har uppvisat negativ tillväxt är bio, DR/Annonsblad, dagspress landsort, dagspress kväll, dagspress storstad, fackpress samt populärpress. Tappet för printkategorierna har accelererat och totalt backat med 14 procent under 2018, vilket motsvarar 256 miljoner kronor. Under föregående år, 2017, backade print med 11 procent och året innan dess landade helårssiffran på minus 9 procent.

– Helåret 2018 blev ytterligare ett rekordår för medieinvesteringarna, med en positiv tillväxt om hela 6,2 procent. Medieinvesteringarna har nu stigit varje år sedan 2013 – att vi dessutom når all-time-high för andra året i rad känns fantastiskt kul. En förklaring är att investeringsnivån är starkt korrelerad till konjunkturen, men även att av mediebyråernas erbjudande växer och följer en alltmer komplex medievärld. Tjänster såsom data management, programmatic, sociala medier, research, digital video, produktion och söktjänster växer snabbt och driver också på den totala omsättningen. Därmed går vi också in i ett mycket spännande år för mediebyråbranschen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Årets sista månad blev stark och medieinvesteringarna i december ökade med 4,9 procent, vilket motsvarar omkring 52 miljoner kronor. För andra året i rad slår medieinvesteringarna rekord för december och därmed blev årets notering den högsta under december sedan Mediebyråbarometern startade. Tillväxten i december stod främst radio och TV för. Även kategorierna online video, online display, bio och utomhus/trafikreklam ökade under december. De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under december återfinns primärt inom print. Följande kategorier backade under december: dagspress kväll, dagspress landsort, dagspress storstad, DR/Annonsblad, populärpress, sociala medier, sök samt fackpress.

– Medieinvesteringarna fortsätter gå på högvarv och ökade även under december. En ökning om 4,9 procent jämfört med 2017 innebär medieköp för nära 1,1 miljarder kronor – den högsta noteringen någonsin. Framför allt är det kategorin TV som driver upp investeringarna i december. TV möter starka siffror från föregående år, men ökade trots det med hela 23,4 procent och går för första gången över 400 miljoner i december. Även radio ökade kraftigt – 58,9 procent – men möter ett svagt december 2017. Uppgången i december är bred och i princip alla medier ökade sin omsättning. Undantaget är de tryckta medierna som i december föll kraftigare än någon annan månad; resultatet i december är en negativ tillväxt om hela 31 procent, motsvarande 56,5 miljoner kronor. Dessutom ser förflyttningen till rörliga och digitala kanaler ut att återigen accelerera, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 12/2, 12/3, 9/4.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Dec 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut