Mediebyrå Barometern
oktober2013

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, backade kraftigt under oktober månad efter en mycket stark tillväxt månaden innan. Färre antal faktureringsdagar för den största mediekategorin TV, sena kampanjstarter samt mycket starka jämförelsetal från året innan påverkar jämförelsen negativt. Totalt backar medieinvesteringarna med nästan 24 procent jämfört med samma månad föregående år medan de totala investeringarna har backat med drygt 5 procent hittills i år. Totalt förmedlades under oktober månad nästan 1,2 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna backar på bred front under oktober månad jämfört med samma månad föregående år. Oktobers kraftiga tillbakagång kommer dock efter en kraftig uppgång i september och de totala investeringarna ligger nu något bättre än vad de gjorde i augusti.

– Medieinvesteringarna i oktober är markant lägre än jämfört med samma månad 2012 och backar med över 23 procent. Historiskt är oktober en stark månad gällande nivåer av investeringar vilket under 2013 delvis tidigarelagts i september och månaden påverkas i stor utsträckning av kalendereffekter. Färre antal faktureringsdagar och sena kampanjstarter i september påverkar den största mediekategorin TV under månaden. Faktureringen för kategorin i oktober backar med drygt 39 procent jämfört med en ökning i september med 44 procent. Man bör heller inte glömma att TV-investeringarna slog rekord förra oktober vilket gör att vi jämför med tuffa siffror. Ackumulerat normaliseras investeringsutvecklingen med en nedgång på drygt 5 procent, vilket också ligger i linje med en positivare trend vi sett efter sommaren jämfört med första halvåret, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Radio backar likt TV med ungefär 24 procent jämfört en uppgång i september med en halv procent. Bio gör en positiv återhämtning under månaden och ökar med drygt 20 procent vilket ackumulerat för året också leder till att medier hamnar runt nollstrecket. DR/Annonsblad backar kraftigt under oktober, ner nästan 16 procent.

– Printmedierna tappar mindre än tidigare månader vilket är en något positivare utveckling. Magasin klarar sig absolut bäst med en nedgång på 1,5 procent och dagspress totalt backar med drygt 11 procent. Båda digitala kategorierna visar en svagare utveckling under oktober. Mediekategorin Sök backar med drygt 7 procent och Internet drygt 3 procent, trots detta visar de totalt på en tillväxt för året med, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: 10 december

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i oktober 2013:
Bio                                   20 procent

Mediekategorier som minskat i oktober 2013:
Populärpress                      -2 procent
Internet                              -3 procent
Sök                                   -7 procent
Övrigt                                -9 procent
Kvällspress                       -11 procent 
Storstadspress                 -11 procent
Landsortspress                -12 procent
Utomhus/trafikreklam        -15 procent
DR/Annonsblad                -16 procent
Radio                               -24 procent
Fackpress                        -28 procent
TV                                   -39 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Oct 2013
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut