Mediebyrå Barometern
oktober2021

Urstark månad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 14,3 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt under oktober. Månadens vinnare blev dagspress storstad som ökade med 33,7 procent. Totalt förmedlades under oktober nästan 1,5 miljarder kronor.

Oktober blev en mycket stark månad för medieinvesteringarna som ökade med 14,3 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av kategorierna ökade under oktober och flertalet av dem är nu tillbaka på nivåer likt före pandemin. Den mediekategori som ökade mest under oktober, bortsett från bio, var dagspress storstad med en positiv tillväxt om 33,7 procent. Ackumulerat, hittills i år, är sociala medier den kategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 29,0 procent. Totalt förmedlades nästan 1,5 miljarder kronor i oktober.

– Oktober är den enskilt största, och därmed viktigaste, månaden för mediebyråerna sett till omsättning. Siffrorna för oktober är urstarka och omsättningen är högre än 2019, det vill säga före pandemin. Det tyder på att den lilla svacka vi kunde se i september endast var en isolerad effekt. Även om marknaden ännu inte är fullt återhämtad efter pandemin är oktober ett starkt tecken på att en full återhämtning är nära. Prognoserna som pekade på en återhämtning omkring sommaren 2022 bör därmed revideras – med den här takten är marknaden tillbaka på normala nivåer redan efter årsskiftet, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Endast två mediekategorier backade och uppvisade negativ tillväxt under oktober; DR/Annonsblad och sök. Detta med 24,2 procent respektive 15,9 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest – detta med en negativ tillväxt om 33,7 procent.

– Utomhus/trafikreklam, som har haft stora nedgångar under pandemin, ökade med 27,4 procent under oktober och är nu nästan tillbaka på samma nivå som 2019. Även de digitala kanalerna försätter att öka, totalt med 13 procent i oktober. Både online video och sociala medier nådde under oktober all-time-high för en enskild månad. Digitala medier befäster därmed att de permanent har passerat TV som det största huvudmediet för mediebyråerna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

Vill du veta mer om mediebyråbranschens- och medieinvesteringarnas utveckling? Den 16-17 november arrangeras StockholmMediaWeek 2021. Under två dagar kommer aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor, belysta av branschens mest intressanta personligheter, att tas upp. För mer information: www.stockholmmediaweek.com

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn, tel. 070 957 40 20 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 7 december

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2021 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern oktober 2021 som Excel

Oct 2021
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut