Mediebyrå Barometern
maj2018

Högtryck för bio och utomhus/trafikreklam

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 7,9 procent i maj jämfört med samma period föregående år. De flesta mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under månaden. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då maj 2018 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2017. Månadens stora vinnare var kategorierna; bio och utomhus/trafikreklam. Totalt förmedlades under maj drygt 1,3 miljarder kronor.

Under maj uppvisade mediekategorierna bio och utomhus/trafikreklam en positiv tillväxt. Den mediekategori som blev månadens stora vinnare var bio, med en uppgång om 18,2 procent vilket motsvarar nästan 14 miljoner kronor. Kategorin utomhus/trafikreklam ökade även under maj, denna gång med 12,6 procent. Ackumulerat hittills i år uppvisar de totala medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 5,6 procent.

– Maj 2018 hade en färre faktureringsdag jämfört med föregående år. Att medieinvesteringarna backade i maj är alltså en periodiseringseffekt. I själva verket är maj en stark månad jämfört med förra året, vilket återigen visar att vi är inne i en högkonjunktur som driver medieinvesteringarna uppåt. Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökade även denna månad, trots periodiseringseffekt. Ackumulerat för 2018 har kategorin ökat med hela 25 procent, vilket är en markant ökning med tanke på att 2017 också var ett starkt år för utomhus/trafikreklam, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under maj. De mediekategorier som hade det tuffast under maj återfinns inom print. TV backade med 10,3 procent under maj, sett till ackumulerat hittills i år har kategorin ökat med 8,3 procent. De totala digitala investeringarna minskade i maj med 6,5 procent, men har ökat sedan årsskiftet med 5,9 procent. Det är framför allt online display som fortsätter att minska, i maj med 10,2 procent.

– Den ackumulerade nedgången, hittills i år, för online display ligger på 2 procent. Vi kan nu med säkerhet konstatera att efterfrågan på banners har stagnerat och till och med minskat. Pengarna flyttas till online video och sociala medier och ackumulerat ligger den positiva tillväxten för dessa två kanaler på totalt 19 procent. Fotbolls-VM verkar inte ha gynnat dagspressen i maj, den effekten kan dock komma i juni. Men maj blev en dyster månad för print; dagspress kväll och dagspress storstad tappade stort jämfört med samma period förra året, även landsortspress backade. Populärpress och fackpress störtdök, med tapp om 22 procent respektive 28 procent. Nedgången för printkategorierna i maj 2018 blev all-time-low för en maj månad, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

 För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF eller Excel:

Mediebyråbarometern Maj 2018, PDF

Mediebyråbarometern Maj 2018, Excel

May 2018
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut